VÍTÁME VÁS NA ZÁMKU V HORAŽĎOVICÍCH

U nás je prohlídka zámeckých prostor propojená s muzejními expozicemi a sezónními výstavami. Ve vstupu do muzea sídlí i Informační turistické centrum. 
Vedle nejreprezentativnějšího velkého sálu s freskami můžete navštívit i sál malý, zámecký pokoj s krásnou – v roce 2020 zrestaurovanou – nástropní freskou, projdete se parohovou chodbou a prohlédnete si kapli. Je možné vystoupat i do věže, ze které je rozhled do okolí. Komentované prohlídky zámeckých prostor začínají každou celou hodinu od 9.00 do 16.00.  


Zámek HD - Náhled pohlednice

Zámek na staré pohlednici

V nejnižším podlaží zámku se nalézá interaktivní dílna pošumavských řemesel a expozice národopisu „Oživlá lidová kultura“. V sousedství multifunkčního sálu, s kapacitou sta míst, je umístěna i stálá expozice „Prácheňské marionety“. V sále má trvalou loutkovou scénu divadelní spolek TYJÁTR Horažďovice a divadelní sezóna je cca od října do března. Pravidelná páteční loutková představení se střídají s přednáškami a doplňkovým programem muzea. Loutky jsou přístupné celoročně, jsou vystaveny na kolotoči, který pro ně byl vyroben na míru a umožňuje i poslech ukázek některých jejich hlasů. 

Zámek v Horažďovicích

V jižním křídle zámku je možné vidět stálou expozici „Myslí a kladivem“, která představí minerály, hornictví, perly a zlato horního Pootaví, a expozici alpských minerálů „Diagnóza krystal“ pana Aleše Červeného. Je odtud přístupné i malé lapidárium muzea v podloubí. kde se přes léto konají koncerty či divadelní představení. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

 

 

Zámek Horažďovice – historie

Zámek stojí na místě gotické tvrze, kterou postavili ve 13. století Bavorové ze Strakonic. Horažďovice byly roku 1292 povýšeny na město králem Václavem II. V roce 1483 získal panství rod Švihovských z Rýzmberka. Přestavěli gotický hrad na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku. Za Půty Švihovského roku 1503 byl také zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681–1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho.

Freska - strop

Nástropní freska velkého sálu, foto: Václav Šváb, 2016

 

Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy. Od roku 1834 vlastnili panství hrabata Kinští z Vchynic a Tetova. Žádné velké stavební úpravy neprováděli a po válce v roce 1945 jim bylo panství zkonfiskováno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zámecký komplex a náměstí, fotografie: P. Mgr. Ing. Václav Salák, 2013