Homepage

Uctění památky obětí šoa

Vážení, přijměte pozvání na uctění památky židovských spoluobčanů odvlečených z jejich domovů z Horažďovicka do koncentračních táborů.

Položení květin a zapálení svíček se koná v místě posledního odjezdu transportu v Klatovech u pamětní desky na průmyslové škole na nábřeží Kapitána Jaroše.

Čištění „Kamenů Zmizelých“ Stolpersteine v Horažďovicích

Městské muzeum zve všechny, kdo chtějí uctít památku obětí šoa v Horažďovicích na obchůzku spojenou s čištěním Stolpersteine.

Na obchůzku se vydáme po skončení přednášky od muzea ca v 19 hodin.

Přednáška o generálovi Karlovi Lukasovi

Zveme do muzea na přednášku o generálu in memoriam Karlu Lukasovi.

Čest jeho památce!

 

Dobrodužství na řece Pacaya

Městské muzeum ve spolupráci s agenturou „Students for the Living Amazon“ připravila pro Vás dobrodružství v podobě přednášky.

Odplouváme z mola v muzeu  25. listopadu v 18 hodin až do daleké peruánské Amazónie.

Čím se u nás platilo?

Zveme na přednášku znalého numismatika, dlouholetého pracovníka krajského muzea v Českých Budějovicích PhDr. Jiřího Chvojky. S sebou si můžete přinést i své „poklady“ z domova k posouzení.

Krajina jako ementál

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

Podzimní vyjížďky budou po stopách těžby zlata severozápadně od Horažďovic.

Sraz v sobotu 6. října 2018 v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.

Tentokrát se vydáme po téměř zmizelých stopách těžby zlata mezi Pačejovem a Kovčínem.

Trasa tedy bude podobná jako 22. září, ale pokusím se ji obměnit, abychom nejeli dvakrát stejnou cestou.

Jelikož pojedeme přes samé malé obce, bude problém sehnat restauraci, kde bychom si mohli dát oběd. Tak si vezměte větší svačinu!

Trasa by měla mít něco kolem 4o km. Povrch bude jak asfaltový, tak nezpevněné polní a lesní cesty. Vhodné je horské a trekové kolo. Návrat bude v odpoledních hodinách.

Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983

                                                  cerveny@muzeumhd.cz

 

Loutkové divadlo

Divadelní sál muzea, vždy v 17 hodin.

Předprodej vstupenek v informačním centru v Městské galerii – Mírové náměstí 11. Vždy od úterý do neděle 9:00 – 11:30, 12:00 – 16:00.

 

V sobotu 22. září 2018 byl slavnostně rozsvícen zrestaurovaný zámecký lustr

1.6. 2016 převzal do svých rukou jeden z našich nejlepších restaurátorů svítidel, Petr Nemlein z Kamenického Šenova, zámecký lustr. Přiléhavěji řečeno, zaprášené a na několik kusů rozbité torzo zámeckého lustru.

Péčí a umem pod rukama Petra Nemleina stal zase tím, čím byl – dvanáctisvíčkovým závěsným šperkem z lesknoucího se, honosného českého křišťálu vyrobeným kolem roku 1860.

Slavnostní rozsvícení lustru proběhlo v sobotu 22. 9. u příležitosti návštěvy zástupců partnerského města Heimberg ze Švýcarska za přítomnosti starosty i místostarostky Horažďovic. Na uvítanou zazpíval pěvecký a chrámový sbor „Velkobor“ pod vedením Mgr. Radky Kočí, který sklidil u „profesionálních posluchačů“ úspěch.  

Lustr prošel kompletním předrátkováním, čištěním i elektroinstalací a může tak bezpečně sloužit v expozici. Jeho původní lokace byla dle dobové fotografie v bývalé pracovně hraběte Kinského ve věži.

Lustr už rozzářil oči prvních návštěvníků a doufáme, že potěší i Vás. Je to krásná práce a um českých sklářů.

Komentovaná prohlídka Práchně

Zveme Vás na komentovanou prohlídku Práchně. 

Milým průvodcem Vám bude Mgr. Roman Vaněk.

V pondělí 1. 10. 2018 je od 9 do 16 hodin muzeum otevřené zdarma pro dříve narozené

První říjen byl ustanoven světovým dnem seniorů.

14. 12. 1990 Valné shromáždění OSN odhlasovalo založení „Mezinárodního dne seniorů“ (v doslovném překladu „starších lidí“) a poprvé byl tento svátek slaven 1. 10. 1991.

Muzeum tak chce dát najevo seniorům, že jsou vítanými návštěvníky, pro které má dveře otevřené v tento den zcela zdarma.

Senior (nad 65 let) se prokáže obsluze při pochybnostech svou občankou.

Krajina jako ementál

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

Podzimní vyjížďky budou po stopách těžby zlata severozápadně od Horažďovic.

Sraz v sobotu 22. září 2018 v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.

Tentokrát se vydáme po stopách těžby zlata mezi Kovčínem a Oselcemi.

Vyjedeme po silnici směrem na Třebomyslice, kde odbočíme na Horažďovickou Lhotu. Tam sjedeme na cestu do Jetenovic-žst. Pokračovat budeme přes Jetenovice a Maňovice do Olšan, odtud přes Milčice do Kovčína. Pozůstatky po těžbě zlata jsou tu na vrchu Vráž. Dále pojedeme na Nekvasovy, kde se těžilo Na Hůrce. Pak vyrazíme přes Chlumy k Oselcům. Zde jsou důlní pozůstatky v okolí kóty 628. Jihozápadně od Oselec si říká o prozkoumání vrch Kovětín, jehož název by mohl odkazovat na historickou těžbu.

Vracet se budeme přes Chanovice, Slatinu, Svéradice a Babín.

Jelikož důlních památek je v této oblasti více, stihneme 22. 9. navštívit tak dvě. Ostatní navštívíme při následujícím výletě 6.10.2018. Trasa tedy bude podobná, ale pokusím se ji obměnit, abychom nejeli dvakrát stejnou cestou.

Jelikož pojedeme přes samé malé obce, bude problém sehnat restauraci, kde bychom si mohli dát oběd. Tak si vezměte větší svačinu!

Trasa by měla mít něco přes 45 km. Povrch bude jak asfaltový, tak nezpevněné polní a lesní cesty. Vhodné je horské a trekové kolo. Návrat bude v odpoledních hodinách.

Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983

                                                  cerveny@muzeumhd.cz

Výstava černobílých fotografií Jindřicha Buxbauma

PURIM. PŘÍBĚH KRÁLOVNY ESTER.

Cyklus vznikl za podpory Židovské obce Olomouc.

Výstava v divadelním sále potrvá 1.-10.-31.12.2018.

Otevřený balkón po rekonstrukci

Vážení návštěvníci,

od srpna 2018 je Vám v rámci prohlídkového zámeckého okruhu umožněn vstup na nově zrestaurovaný balkón s balustrádou. Na balkóně lze při pěkném počasí posedět.

Dny evropského dědictví v Horažďovicích

V rámci Dnů evropského dědictví Vás Městské muzeum srdečně zve 16. září 2018 od 10:00 do 16:00 na komentované prohlídky kostelů.

V tento den bude veřejnosti mimořádně otevřen kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vašimi průvodci budou

Mgr. Barbora Pásztorová, Ph.D. a Mgr. Roman Vaněk.

Od 13:00 bude zpřístupněna věž kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Také si můžemete stáhnout aplikaci k EHD pro chytré telefony na http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/aplikace-ehd-ke-stazeni.html

a zúčastnit se soutěže, která tuto aplikaci využívá http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2018-soutez/

 

Muzeum pátrá

Prosíme místní občany zdvořile o pomoc při pátrání po identitě krojované Aninky a jejího „prince“, kteří byli účastni na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze, konané v roce 1895 na výstavišti v Holešovicích.

Na rubové straně je psáno ručně, černým inkoustem: „Já a Aninka jako sedláci v kroji o Národopisné výstavě v roce 1894“.

Fotografie zhotovil fotoateliér Karla Jiříčka v Horažďovicích.

Děkujeme.