Homepage

INFORMAČNÍ CENTRUM

PROVOZ INFOCENTRA

IC je otevřeno celoročně a to takto:
leden – květen: úterý až neděle 9–16 hodin
červen – září: úterý až neděle 9–17 hodin
říjen – prosinec: úterý až neděle 9–16 hodin

Můžete tu zakoupit mapy, pohlednice, publikace a suvenýry zámku, muzea i celého města. Je zde široká nabídka informačních materiálů o městě i okolí, letáky obcí a měst z regionu i celého kraje.

Městské informační centrum je pod správou Městského muzea Horažďovice, jehož zřizovatelem je město Horažďovice. Je certifikováno v rámci jednotné klasifikace turistických informačních center ČR.

   

Od 20. října 2021 jsme členem Asociaci turistických informačních center. Věříme, že budeme nejen díky tomu neustále zlepšovat své služby.

Všechny zájemce o návštěvu upozorňujeme, že Infocentrum je od počátku roku 2021 přemístěno do recepce Muzea.
 

 

KONTAKTY

Městské muzeum Horažďovice
Turistické informační centrum
Mírové náměstí 11 – zámek
CZ  341 01   Horažďovice

tel.: +420 371 430 634
e-mail: ic@muzeumhd.cz
web: muzeumhd.cz/informacni-centrum

 

Informuje Vás Bc. Hana Bečvářová

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Partnerské město: Heimberg CH

Přátelské město: Regen DE

Místní akční skupina Pošumaví: MAS Pošumaví

Muzeum získalo certifikaci cyklisté vítáni.

Informační centrum je bezbariérové (včetně toalet), pro imobilní návštěvníky je z úrovně zámeckého nádvoří možné použít výtah. Prosím zazvoňte na zvonek u označených dveří v rohu nádvoří.