Homepage

ZÁMECKÝ POKOJ

Tato místnost je součástí prohlídky zámeckého okruhu.

Zámecký pokoj

 

V malém sále je umístěn zajímavý
ŠESTIPEDÁLOVÝ KLAVÍR

Klavír byl vyroben v roce 1827 Adalbertem (Vojtěchem) Stabernackem (1789–1864) v Dobré Vodě u Březnice č. p. 1, který byl ženatý s Barbarou Nadelstätterovou z Vídně a měli dceru Josefu Barbaru.
Výrobce piana pocházel z rodiny truhlářů a řezbářů. Vyučil se u Antona Waltra ve Vídni, který dodával nástroje i pro Wolfganga Amadea Mozarta. Jeden z Waltrových klavírů je dodnes k vidění v Mozartově muzeu v rakouském Salzburgu.
V dnešní době jsou od tohoto stavitele nástrojů známé pouze další dva klavíry  z let 1817 a 1853.
Náš nástroj má rozsah F1 až fis4. Jeho datování je pod klávesovým rámem, doklad o vyučení výrobce ve Vídni je uvnitř nástroje.

Šestipedálový klavír

Funkce pedálů:
1. posun klaviatury doprava,
2. bufový tón (na basové struny se přitiskne váleček obalený pergamenem)
3. dusítkový
4. a 5. jsou moderátory, tzv. loutnový rejstřík
6. turecká muzika – buben, zvonky a bicí pražec se třemi laděnými strunami

Klavír byl zařazen do sbírek v roce 1947, kdy byl zakoupen od Národního pozemkového fondu z konfiskátu velkostatku Horažďovice za 2.200 Kč. Patřil rodině Kinských, která na zámku zejména v letním období bydlela.
Restaurování nástroje dotoval Plzeňský kraj. Dřevěné části měl v péči restaurátor Jiří Stýblo a mechaniku s laděním Zdeněk Kocum.

 

 

NÁSTROPNÍ FRESKA

V roce 2020 zde proběhlo restaurování vnitřní omítkové vrstvy. Na základě průzkumu byla na středovém zrcadle nalezena malba blíže nespecifikovaného námětu a stáří. Na tuto malbu navazoval vlastní profilovaný rám s vloženými nárožními čtverci. Během práce tu byl odkryt obraz, který v letošní sezóně budete mít možnost vidět na vlastní oči v rámci běžné prohlídky zámku.

 

Původní čistě bílý strop.

   

Záběry z rekonstrukce.

   

Výsledný vzhled stropu.