VÍTÁME VÁS NA ZÁMKU V HORAŽĎOVICÍCH

U nás je prohlídka zámeckých prostor propojená s muzejními expozicemi mineralogie, historie Horažďovicka a se sezónními výstavami. Vedle nejreprezentativnějšího velkého sálu s freskami navštívíte i sál malý, kapli a můžete vystoupat do věže, ze které je rozhled do okolí.


Zámek HD - Náhled pohlednice

Zámek na staré pohlednici

V nejnižším podlaží se nalézá interaktivní dílna pošumavských řemesel a expozice národopisu. V sousedství multifunkčního sálu, s kapacitou sta míst, je umístěna i stálá loutková scéna divadelního spolku TYJÁTR Horažďovice. Divadelní sezóna je cca od října do března, pravidelná páteční loutková představení se střídají s přednáškami a doplňkovým programem muzea. Loutky jsou přístupné celoročně, jsou vystaveny na  kolotoči, který pro ně byl vyroben na míru a umožňuje i poslech ukázek hlasů některých loutek. 

Zámek v Horažďovicích

V sousední Městské galerii je možné vidět stálou expozici alpských minerálů pana Aleše Červeného a pravidelně se zde střídají výstavy, které mají blízký vztah k našemu městu či regionu. Je odtud přístupné i malé lapidárium muzea v podloubí. kde se přes léto konají koncerty či divadelní představení. Je zde umístěno i Informační turistické centrum. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

 

 

 

Zámek Horažďovice – historie

Zámek stojí na místě gotické tvrze, kterou postavili ve 13. století Bavorové ze Strakonic. Horažďovice byly roku 1292 povýšeny na město králem Václavem II. V roce 1483 získal panství rod Švihovských z Rýzmberka. Přestavěli gotický hrad na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku. Za Půty Švihovského roku 1503 byl také zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681–1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho.

Freska - strop

Nástropní freska velkého sálu, foto: Václav Šváb, 2016

 

Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy. Od roku 1834 vlastnili panství hrabata Kinští z Vchynic a Tetova. Žádné velké stavební úpravy neprováděli a po válce v roce 1945 jim bylo panství zkonfiskováno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zámecký komplex a náměstí, fotografie: P. Mgr. Ing. Václav Salák, 2013