Vítáme Vás na zámku v Horažďovicích.

V muzeu se pojí prohlídka zámeckých prostor s expozicemi archeologie, mineralogie a historie Horažďovicka se sezónními výstavami. Vedle nejreprezentativnějšího velkého sálu s freskami můžete vystoupat do čtyřpatrové věže a porozhlédnout se po okolí Horažďovic.

Oblíbená interaktivní dílna pošumavských řemesel doplňuje novou expozici národopisu v přízemí zámku, kde je od 1. srpna 2015 otevřena stálá loutková scéna divadelního spolku TYJÁTR Horažďovice. Multifunkční sál s kapacitou sta míst čeká na Vaši návštěvu. Divadelní sezóna je od října do března. Loutky netrpělivě vyhlížejí ze svého nového domova návštěvníky. Něco Vám i samy o sobě prozradí, pokud pootočíte kolotočem, který byl pro loutky na míru vyroben. Pravidelně budou páteční loutková představení střídána s přednáškami a doplňkovým programem muzea.

Od 1. srpna 2015 Vám bude muzeum i interaktivní dílna otevřena po celý rok. Stejně tak nová expozice soukromé sbírky alpských minerálů Aleše Červeného v prostorách Městské galerie, kde jsou výstavní prostory i informační turistické centrum. Ve vnitřním atriu galerie se nachází lapidárium muzea v podloubí a přes léto jsou zde divadelní i filmové produkce.

Těšíme se na Vaši návštěvu.              

 

Matrice na výrobu kachlů, 1677

 

Matrice na výrobu kachlů z roku 1677
 
Zámek HD - Náhled pohlednice

Zámek Horažďovice na staré pohlednici

Zámek v Horažďovicích

 

 

 

 

 

 

 

 

                Zámek Horažďovice

Zámek stojí na místě gotické tvrze, kterou postavili ve 13. století Bavorové ze Strakonic. Horažďovice byly roku 1292 povýšeny na město králem Václavem II. V roce 1483 získal panství rod Švihovských z Rýzmberka. Přestavěli gotický hrad na renesanční zámek. Z této přestavby se nám zachoval malý vnitřní dvůr s arkádami a freskovou výzdobou a dvoupatrová věž zámku. Za Půty Švihovského roku 1503 byl také zřízen vodovod z Práchně, který sloužil až do roku 1932. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo Švihovským panství zkonfiskováno a roku 1622 je koupil Adam ze Šternberka. Šternberkové v letech 1681–1692 přestavěli zámek v barokním stylu podle návrhů italského stavitele Solominiho.

 

Freska - stropNástropní freska velkého sálu

Foto: Václav Šváb, 2016

Vznikl velký sál s freskovou výzdobou, byly zazděny arkády na nádvoří, vystavěna zámecká kaple a hospodářské budovy. Od roku 1834 vlastnili panství hrabata Kinští z Vchynic a Tetova. Žádné velké stavební úpravy neprováděli a po válce v roce 1945 jim bylo panství zkonfiskováno.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zámecký komplex a náměstí v roce 2013.                                                                                                                                                                                           Letecká fotografie: P. Mgr. Ing. Václav Salák, 2013

 

Stavba roku Plzeňského kraje 2016.

V úterý 24. 5. 2016 bylo v Měšťanské besedě v Plzni slavnostní vyhlášení soutěže. 

Z území Horažďovicka byly přihlášeny dvě stavby, obě do kategorie

„Rekonstrukce budov“: skanzen Chanovice a Prácheňské marionety Městského muzea Horažďovice.

Petr Klásek, který přihlásil do soutěže chanovickou stavbu, řekl: Chtěl jsem ocenit práci lidí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, kteří se dlouhodobě snaží o záchranu lidové architektury v jihozápadních Čechách. Především oceňuji ředitele Mgr. Luboše Smolíka, který nemohl stát na pódiu ze zdravotních důvodů. Chanovický skanzen je jediný svého druhu v Plzeňském kraji.

Ing. Michael Forman, za přihlašovatele město Horažďovice, řekl: Oceňuji stavební záchranu další části zámku a navazující využití prostor pro veřejnost.

Petr Klásek              Starosta Obce Chanovice

3 3

4-2 2

V srpnu 2018 jsme pro Vás otevřeli zrenovovaný balkon v rámci zámeckého prohlíkového okruhu.

Na balkóně můžete posedět.