Homepage

Koncert Los gitanos rubios

Vážení, neváhejte a zavítejte v pátek 2. 8. v 18 hodin do atria galerie na prosluněný koncert autentického gypsy flamenca v podání dvou interpretů. Slibujeme ohnivý zážitek.

Při nepřízni počasí se koncert koná ve velkém sále. Vstupné 80 Kč.

Komentovaná prohlídka hřbitova u kostela sv. Jana Křtitele v neděli 26. 5. ve 14 hodin

 

Komentovaná prohlídka po židovských památkách Horažďovic

Stolpersteiny, židovská synagoga, židovský hřbitov, domy a obchody židovských rodin…

Interaktivní dílna pošumavských řemesel

Městské muzeum srdečně zve v neděli 28. dubna 2019 k vyzkoušení tradičních řemesel. Program začíná každou celou hodinu od 10.00 do 15.00. Vstup je v tento den zdarma.

Základní umělecká škola představuje práce svých žáků v oboru výtvarném a hudebním

Jom-ha-Šoa 2019

Vážení, přijměte pozvání na akci věnovanou památce zavražděných členů židovské komunity v Horažďovicích.

Nový židovský hřbitov na Loretě ve 14 hodin.

Akce se koná pod záštitou starosty města Ing. Michaela Formana.

Zveme na přednášku o restaurování papíru

26. 4. 2019 v 18 hodin v divadelním sále se začne odvíjet příběh mnoha z papírových dramat z restaurátorské dílny a z pod rukou

MgA. Kariny Černé Sojkové

Zapomeňte na domácí Herkules a přijďte se inspirovat odbornými postupy.

Pivovarská chasa horažďovická

Zavítejte k nám do divadelního sálu v pátek 12. 4. a budete obslouženi

přednáškou historika Jana Jiráka o tématu zlatavém a pěnivém.

 

Panelová výstava fotografií Výboru dobré vůle – Olga Havlová

Zveme na výlet do Kyrgystánu a jižního Kazachstánu!

Průvodcem nám bude zkušený Vladislav Hošek.

Autobusový zájezd do Prahy „Po stopách architekta Victora Fürtha“ 7. 4. 2019

Provází a zasvěcený výklad drží Mgr. Roman Vaněk.

Přednáška Macuya – svět rudých dřev

Neváhejte přijít na přednášku Ing. Alexandra Rolla, poněvadž málokdy se Vám naskytne příležitost pozvání na procházku do amazonského pralesa. Zasvěcený komentář k instalované výstavě barevných fotografií inklusivně.

 

Přednáška Mgr. Romana Vaňka o osobnostech Horažďovicka

V letošním roce zahajujeme přednáškový cyklus přednášek Mgr. Romana Vaňka v kterém budou postupně představeny významné osobnosti Horažďovicka.

Macuya – svět rudých dřev

Ve spolupráci s organizací „Students for the LIVING AMAZON“ jsme připravili výstavu barevných fotografií, které Vás zavedou do amazonského „pralesa“ v Peru, k jeho obyvatelům, ale i k jeho ničitelům. Je to krásný, ale zároveň smutný obrázek o přírodě, o lidech i o lidské chamtivosti a neúctě.

Výstava v divadelním sále potrvá do 31. 3. 2019.

Jedinečnou šancí bude 8. 2. 2019 v 18 hodin zasvěcený komentář k výstavě s přednáškou Ing. Alexandra Rolla.

Přijďte a připravte se na cizokrajnou cestu, kterou bude klestit mačeta přednášejícího.

Komentovaná prohlídka městem 25. listopadu ve 14 hodin

Vážení, přijměte naše pozvání k poslední prohlídce města v tomto roce.

Mgr. Vaněk Vás bude očekávat na zámeckém nádvoří 25. listopadu ve 14 hodin. Vstupné 20 Kč dostupné v IC.