Homepage

NABÍZÍME

Uvedené programy nabízíme na objednávku, nutná předchozí domluva.
Objednávky: Telefonicky +420 371 430 632 či +420 371 430 630
                 E-mailem info@muzeumhh.cz či muzeum@muzeumhd.cz.
Nutno objednávat minimálně tři pracovní dny před plánovanou akcí.

 

I. INTERAKTIVNÍ NÁRODOPISNÁ DÍLNA STARÝCH ŘEMESEL Z POŠUMAVÍ

Lektoři:       Ivana Kourová, Katrina Černá Sojková, Aleš Červený
Cena:          Jednotná 30 Kč za osobu (podmalby 20 Kč)
Věk:            Dílna je vhodná pro návštěvníky ve věku od 3 do 100 let,                      program lze přizpůsobit i pro nevidomé či jinak                                  handicapované návštěvníky
Doba trvání: Cca 60 – 90 minut
Počet osob:  Dílnu lze objednat pro minimálně 8 osob,
                 doporučujeme maximálně 30 osob.

Co si můžete vyzkoušet:

• Tkaní na stavu s žakárovým nástavcem z konce 19. století
• Česání ovčí vlny – pomocí kramplí a ruční bubínkové česačky
• Spřádání vyčesané vlny na kolovrátku
• Lámání lnu – výklad o zpracování lnu, možnost vyzkoušet si jeho lámání
• Paličkování krajky na herduli
• Práci se dřevem – na stolici zvané „dědek“ výrobu dřevěné lžičky
• Práce s pořízem – možnost vyrobit si ze dřeva hobliny

 

Věk:          Od 4 až 5 let
Počet osob: Maximálně pro 8 osob

• Podmalby na skle – historie podmalby, kdy a kde se používala, k čemu sloužila, možnost vyzkoušet a naučit se ji malovat. Program může být přizpůsoben pro I. i II. stupeň ZŠ, po konzultaci s vyučujícím lze upravit pro danou třídu na míru.

 

 

II. PŘEDNÁŠKY

Lektor:        Aleš Červený
Cena:          Jednotná 10 Kč za osobu
Věk:            Je možné přizpůsobit věku
Doba trvání: Dle dohody (45 – 90 min.)

• Mineralogie Horažďovicka
Seznámení s geologickou a nerostnou krásou našeho regionu. Představení nejzajímavějších lokalit a minerálů které se na nich vyskytují.
Komentovaná prohlídka mineralogické expozice v muzeu, spojená s praktickými ukázkami.

• Po stopách horníků v regionu
Historie dobývání drahých kovů.
Možné varianty:
                       Historie těžby a rýžování zlata v Pootaví
                       Historie těžby stříbra
                       Historie těžby uranu. wolframu a grafitu.

• Alpské minerály
Přednáška o mineralogických expedicích po západních a východních alpách. Lze se zaměřit na konkrétní alpské oblasti.

 

 

 

III. EXKURZE V TERÉNU S VÝKLADEM

Lektor:        Aleš Červený
Cena:          Rýžování 50 Kč a exkurze 30 Kč jednotně za osobu
Věk:            Od 6 let výše – možné přizpůsobit věku
Počet osob:  Mininálně 8 osob

• Rýžování zlata na Otavě
Historie rýžování spojená s praktickou ukázkou a možností vyzkoušet si zlatonosnost současné Otavy.

Po stopách horníků v terénu
Exkurze po historických hornických areálech na Šumavě a v Pošumaví, spjatých s těžbou zlata, stříbra, uranu nebo grafitu. Volba lokality dle dohody ( Kašperské Hory, Plánička, Kněží Hora u Katovic, Hory Matky Boží…).

 

IV. KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY – PAMÁTKY A HISTORIE MĚSTA HORAŽĎOVIC

Lektor:        Mgr. Roman Vaněk
Cena:          Dospělí 40 Kč, děti, studenti, ZTP 20 Kč.
                 Pro návštěvníky Městského muzea Horažďovice sleva 50 %.
Počet osob:  Minimálně 5 osob

• Okruh po středu města:
Zámecké exteriéry – stručný výklad historie města a panského sídla, prohlídka velkého a malého zámeckého nádvoří, exteriéry zámeckého pivovaru, parkán.
Zářečí – exteriéry Podzámeckého mlýna, kaple svatého Jana Nepomuckého, (+ pro zájemce Panská zahrada a anglický park Ostrov).
Nábřežní ulice – umělý chov perlorodek v Mlýnském náhonu, exteriér Podbranského mlýna, brána „Kocour“, systém městského opevnění.
Hradební ulice – interiéry a exteriéry Masných krámů.
Mírové náměstí – interiéry a exteriéry děkanského kostela svatých Petra a Pavla.
Husovo náměstí – exteriér Husova sboru, Husův památník, exteriéry a interiéry klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, minulost a současnost Kongregace Školských sester de Notre Dame

• Okruh Starý městský hřbitov:
Mírové náměstí – historie nejstaršího městského hřbitova okolo děkanského kostela svatých Petra a Pavla, možná prohlídka interiéru děkanského kostela.
Plzeňská ulice – návštěva starého městského hřbitova s možnou návštěvou interiéru kostela svatého Jana Křtitele, zastavení u hrobů významných osobností, stručné seznámení s ostatními hřbitovy v Horažďovicích

• Okruh po židovských památkách:
Mírové náměstí – stručná historie města Horažďovice a místní židovské komunity.
Havlíčkova ulice – Stolpersteine, osudy židovské komunity v období holokaustu.
Prácheňská ulice – torzo židovského ghetta, podnikatelské a živnostenské aktivity v Horažďovicích, připomenutí osudů horažďovické synagogy a starého židovského hřbitova.
Loreta a nový židovský hřbitov – nahlédnutí na hřbitov, prohlídka exteriéru obřadního domku, osudy židovských komunit v okolí Horažďovic (Slatina, Rabí).

• Prácheň:
Zřícenina hradu – informace o historii Práchně a významu prácheňské župy, prohlídka zbytku opevnění, bergfritu (věže) a západního a východního paláce.
Hřbitov na Práchni – významné osobnosti zde pohřbené, exteriér kostela sv. Klimenta, jeho stručná historie.
Kaple svatých Jáchyma a Anny – pramen (prý) léčivé vody, historie místních lázní.
Památník Rudolfa Habsburského – (+ pro zájemce) pravděpodobné místo skonu, pověst o Bavoru ze Strakonic, který se vzdal již zemřelému králi.