Homepage

SVATBY

IMG_5281

Na zámku je možné pořádat svatby, a to ve velkém i malém sále a ve venkovním atriu. Malý sál je temperován celoročně, velký sál jen přirozeně – v letním období. Po předchozí domluvě lze zajistit svatební obřad ve velkém sále i v zimním období.

Objednání svateb a bližší informace u vedoucí Správního odboru Městského úřadu, paní Hany Štěpánové, tel. +420 371 430 562, nebo osobně 1. patro, č. dveří 122.

Oddávací hodiny: 10 – 14 hodin (poslední svatba od 13:30 hodin).
Vypsané termíny svateb jsou uveřejňovány na webu Městského úřadu.
Cena za nájem sálu pro svatební obřad je 2.000 Kč  (30 minut).

IMG_5246
Velký sál

Pokud si chcete prostor sálů předem prohlédnout, kontaktujte pracovníky muzea na telefonu +420 371 430 633.
Kapacita velkého sálu je sto míst k sezení. Kapacita malého sálu cca 40 svatebčanů.
K hudebnímu doprovodu je možné ve velkém sále použít koncertní klavírní křídlo PETROF, ve všech prostorech případně vlastní elektronické klávesy.

 

Případné vjezdy osobních automobilů na zámecké nádvoří a další organizační záležitosti je třeba případně dopředu domluvit a to na Odboru správy Městského úřadu. Pracovníci muzea nejsou oprávněni udělovat výjimky pro vjezd vozidel na nádvoří.

IMG_5245

V případě zájmu o fotografování svatebčanů v interiérech muzea je potřeba se domluvit s vedením muzea zejména vzhledem k prohlídkovému provozu. Fotografování v interiérech zámku probíhá pod dohledem pracovníka muzea, cena za 30 minut je 500 Kč.

 IMG_5242

Využití vchodu pro vozíčkáře z úrovně nádvoří je nutné domluvit předem s vedením muzea. Od plošiny je třeba počítat ještě se schody na úroveň sálů, kam je možné se dostat jen se značnou dopomocí. Atrium je přístupné téměř bezbariérově – vedou do něho 2 schody.

Malý sál

 

            

Kaple Povýšení svatého kříže