Opět se v Muzeu bude prezentovat Základní umělecká škola Horažďovice a to jak její hudební, tak výtvarný obor. Ve středu 30. září můžete přijít do velkého sálu na

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

a po celé zimní období bude loutková představení doprovázet v divadelním sále výstava výtvarného oboru ZUŠ

JAK JSME KRESLILI HORAŽĎOVICKÉ MARIONETY

Na obě akce jste srdečně zváni.