Homepage

ZÁMECKÝ POKOJ

Zámecký pokoj

Tato místnost patří k zámecké části muzea. Zámecký pokoj bývala pracovna hraběte Kinského. Nyní je zde umístěn unikátní šestipedálový klavír z roku 1827, intarzovaný nábytek a porcelán z Míšně z let 1730–1774.

IMG_9186

Šestipedálový klavír

Klavír byl vyroben v roce 1827 Adalbertem (Vojtěchem) Stabernackem (1789–1864) v Dobré Vodě u Březnice č. p. 1, který byl ženatý s Barbarou Nadelstätterovou z Vídně a měli dceru Josefu Barbaru.
Výrobce piana pocházel z rodiny truhlářů a řezbářů. Vyučil se u Antona Waltra ve Vídni, který dodával nástroje i pro Wolfganga Amadea Mozarta. Jeden z Waltrových klavírů je dodnes k vidění v Mozartově muzeu v rakouském Salzburgu.
V dnešní době jsou od tohoto stavitele nástrojů známé pouze další dva klavíry  z let 1817 a 1853.
Náš nástroj má rozsah F1 až fis4. Jeho datování je pod klávesovým rámem, doklad o vyučení výrobce ve Vídni je uvnitř nástroje.

Šestipedálový klavír

Funkce pedálů:
1. posun klaviatury doprava,
2. bufový tón (na basové struny se přitiskne váleček obalený pergamenem)
3. dusítkový
4. a 5. jsou moderátory, tzv. loutnový rejstřík
6. turecká muzika – buben, zvonky a bicí pražec se třemi laděnými strunami

Klavír byl zařazen do sbírek v roce 1947, kdy byl zakoupen od Národního pozemkového fondu z konfiskátu velkostatku Horažďovice za 2.200 Kč. Patřil rodině Kinských, která na zámku zejména v letním období bydlela.
Restaurování nástroje dotoval Plzeňský kraj. Dřevěné části měl v péči restaurátor Jiří Stýblo a mechaniku s laděním Zdeněk Kocum.

IMG_8794

Nabízíme možnost poslechnout si zvuk tohoto unikátního nástroje na úvod rozhovoru s klavíristkou na historické klávesové nástroje MgA. Petrou Matějovou, PhD.