Horažďovice od Lorety
kolorovaná kresba města Horažďovic z roku 1860 od Matznera

Městské muzeum připravuje na letošní letní sezónu výstavu
Obrazy Horažďovic, ikonografie města od 16. století do současnosti.

Návštěvníkům nabídneme různé vizualizace našeho města – veduty, obrazy či grafiky historických i současných autorů. Prozatím jsme shromáždili 258 maleb, kreseb, grafických listů, či knižních ilustrací od 34 různých autorů. Mezi nejčastěji zobrazované architektonické dominanty města patří Červená brána, tu máme zatím zachycenou více než dvacetkrát. Zámek máme na 26 zobrazeních a vůbec nejčastěji ztvárňovanou budovou je kostel svatých Petra a Pavla, který se nachází na 54 různých dílech. 

Samozřejmě nebudeme prezentovat vše, nicméně naším cílem je shromáždit pokud možno všechna dostupná zobrazení Horažďovic, aby mohla vzniknout unikátní databáze výtvarných děl, která bude mít nesmírnou badatelskou hodnotu.

Proto prosíme všechny, kteří vlastní nějaký obrázek, malbu či jiné zobrazení Horažďovic (nebo o někom takovém vědí – třeba o babičce), aby kontaktovali muzeum. A nemusí to být jen obraz, zajímaly by nás třeba i malby na talířku nebo skleničce…