Městské muzeum v Horažďovicích se v letošním roce připojilo již zmíněnou výstavou k projektu tří zemí s názvem Evropa Jagellonská. Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonsců 1386 – 1572 .
Půta Švihovský byl za Jagellonců nejvyšším sudím království Českého a je výraznou osobností v dějinách Horažďovic.

Půta Švihovský a jeho doba