V úterý 24. 5. 2016 bylo v Měšťanské besedě v Plzni slavnostní vyhlášení soutěže. 

Z území Horažďovicka byly přihlášeny dvě stavby, obě do kategorie „Rekonstrukce budov“: skanzen Chanovice a Prácheňské marionety Městského muzea Horažďovice.

Starosta Chanovic Petr Klásek, který přihlásil do soutěže chanovickou stavbu, řekl: Chtěl jsem ocenit práci lidí Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, kteří se dlouhodobě snaží o záchranu lidové architektury v jihozápadních Čechách. Především oceňuji ředitele Mgr. Luboše Smolíka, který nemohl stát na pódiu ze zdravotních důvodů. Chanovický skanzen je jediný svého druhu v Plzeňském kraji.

Ing. Michael Forman, za přihlašovatele město Horažďovice, řekl: Oceňuji stavební záchranu další části zámku a navazující využití prostor pro veřejnost.