Zveme všechny, kteří si chtějí zkusit rýžování zlata pod dohledem zkušených odborníků.