Dne 16. dubna 2011 proběhl za hojné účasti rýžování zlata chtivé veřejnosti 0-tý ročník Rýžování zlata na Otavě.