V souladu s postupným uvolňováním protiepidemiologických opatření se připravuje od 11. května opětovné otevření Městského informačního centra.  Všechny zájemce o návštěvu upozorňujeme, že Infocentrum bylo počátkem tohoto roku přemístěno ze sousedství galerie do recepce Muzea.