7. 11. 2014, malý sál muzea od 18.00 hod.

„Z výletu mezi nejvyšší kopce světa“ – postřehy horažďovického občana Petra Tomeše z Nepálu

12. 12. 2014 malý sál muzea od 18.00 hod.

„Zahradou poznání aneb putování románovou krajinou“ –Miroslav  Šobr představí významné literární osobnosti spjaté svým životem a tvorbou s regionem Prácheňska (A. Jirásek, F. Kavka, J. Hašek, O. Pavel, B. Němcová, J. Š. Baar…)