Přednáška pana Aleše Červeného „Nové mineralogické nálezy“ a slavnostní představení jeho nové knihy „Minerály horního Pootaví“ proběhne ve čtvrtek 6. dubna od 17 hodin 30 minut v divadelním sále Městského muzea.
Knihu bude možné na místě zakoupit (cena 280,- Kč).