V letošním roce zahajujeme přednáškový cyklus přednášek Mgr. Romana Vaňka v kterém budou postupně představeny významné osobnosti Horažďovicka.