p>Výstava s názvem Po cestách, které zarostly vznikla spoluprací s fotografem Jiřím Vašků, který zdokumentoval židovské památky na Horažďovicku.
Fotografie budou doplněny texty o jednotlivých místech a o způsobu života židovských komunit.