Přednáška kurátora Vojenského historického ústavu v Praze Mgr. Petra Bjačka se uskuteční 9. února 2018 v 18.00 v divadelním sále Městského muzea.