Homepage

STŘEDOVĚK

Středověk

Velice zajímavý je vystavený soubor dokladů o působení a rozvoji cechů. Jedná se o datované cechovní truhly, pohřební prapory a korouhve. Evropsky výjimečný je kadlub na odlévání kachlů z roku 1677. Umění středověku je zastoupeno renesanční skříní a gotickými plastikami.

Renesanční skříňRaně barokní skříň z hřbitovního kostela.