Homepage

FOYER

Ve foyer malého sálu byla otevřena 3. 6. 2016 trvalá výstava darované sbírky obrazů od Jaroslava Němce s náměty z Horažďovicka a okolí.

Výstava je doprovázena ukázkou reálií a památek na rodinu Němcovu. Jsou zde vystaveny originální palety barev, texty, učebnice, statě a ocenění synů nebo otce Němcových.

19-5-2016