Muzeum bylo letos sice dlouho uzavřené pro veřejnost, naše činnost však ani v takových situacích neustává. Ani epidemie nezrušila povinnost pečovat o muzejní sbírku, probíhá dlouho odkládaná katalogizace cenného sbírkového fondu, konzervace předmětů a evidence nových přírůstků. Rovněž se připravujeme na letní turistickou sezónu, abychom mohli beze studu předvést zámek a muzeum místním i přespolním návštěvníkům. Dali jsme si za cíl zaplnit prostory bývalé stálé expozice historie města rozebrané v roce 2018. Ve vyprázdněných prostorách muzea připravujeme na léto hned tři výstavy: archeologickou, národopisnou a galerijní:
Výstava „Hradiště Prácheň pohledem archeologie“ představí dílčí výsledky archeologických výzkumů na významném raně středověkém hradišti Prácheň u Horažďovic. Pozornost bude věnována též pravěkému osídlení této lokality a vrcholně středověkému hradu. Pro tuto výstavu se podařilo získat artefakty, které dosud nebyly veřejně prezentovány. Celá řada z nich pochází z nejnovějších výzkumů z let 2016 a 2018.

Výstava „Od Šillera po Hampla“ seznámí návštěvníky s živobytím místních perníkářů od 17. do poč. 20. století. Představena zde bude část národopisného bohatství horažďovické muzejní sbírky a některé badatelské výsledky pracovníků muzea.

Nejrozsáhlejší výstavou bude instalace „Obrazy Horažďovic, ikonografie města od 16. století do současnosti.“ Do přípravy této výstavy se zapojilo mnoho vědeckých institucí, muzeí, galerií i soukromých sběratelů. Zapůjčili jsme obrazy z muzeí v Klatovech, Sušici, Blovicích, Strakonicích, Písku, Litoměřicích, Jihlavě, ze strahovského Památníku národního písemnictví, ze Západočeské galerie v Plzni, nebo z rozsáhlé sbírky výtvarného umění České spořitelny. Podstatná část výtvarných děl, která se pro výstavu podařilo zajistit, dosud nebyla v Horažďovicích k vidění. Dobrou zprávou rovněž je, že na přípravu této výstavy jsme získali štědrou dotaci Ministerstva kultury ČR.
Provoz muzea byl zahájen v souladu s dlouhodobým předpokladem 30. 5. Vzhledem k zákazu hromadných jsme v tento den upustili od slavnostního zahájení sezóny. Přesto věříme, že naše letní výstavy budou stát za to a přijdete se na ně v hojném počtu podívat.
PhDr. Zdeněk Polanský