Homepage

PRACOVNÍCI

PhDr. Zdeněk Polanský

  vedoucí

kurátor sbírky výtvarné umění a textil; průvodce

e-mail: vedouci@muzeumhd.cz

Aleš Červený

mineralog; restaurátor; lektor interaktivní dílny a kurátor sbírek: přírodniny, dřevo; průvodce

e-mail: cerveny@muzeumhd.cz

Mgr. Adam Hanus

historik; kurátor sbírek: numismatika, militária, kovy; lektor edukačních programů; průvodce

e-mail: historik@muzeumhd.cz

Mgr. Roman Vaněk

průvodce

e-mail: muzeum@muzeumhd.cz

Ivana Kourová

lektorka interaktivní dílny, dokumentátorka

e-mail: kourova@muzeumhd.cz

 
 

Turistické informační centrum Horažďovice

Bc. Hana Bečvářová

 ferdová foto knihovnice, archivářka, obsluha IC, průvodkyně

e-mail: ic@muzeumhd.cz