Homepage

SVATBY

Na zámku jsou přes letní sezónu, kdy jsou již vnitřní prostory velkého sálu přirozeně vytemperovány, pořádány svatební obřady.

V zimním období je nabízen k obřadu malý sál, který je celoročně temperován.

Po předchozí domluvě lze zajistit svatební obřad ve velkém sálu i v zimním období.

 

Objednání svateb a bližší informace u vedoucí Správního odboru Městského úřadu.

Kontakt: Hana Štěpánová, 1. patro, č. dveří 122, tel. +420 371 430 562

Cena za nájem sálu pro svatební obřad 2.000 Kč  (30 minut).

Oddávací hodiny: 10 – 14 hodin (poslední svatba od 13:30 hodin).

Vypsané termíny svateb jsou uveřejňovány na webu Městského úřadu.

http://www.muhorazdovice.cz/muhd/user/Neprehlednete/TerminySvatebnichObradu.pdf

Nutné je předem domluvit případné vjezdy osobních automobilů na zámecké nádvoří a další organizační záležitosti a to

na Odboru správy Městského úřadu. Pracovníci muzea nejsou oprávněni udělovat výjimky pro vjezd vozidel na nádvoří.

Pokud si chcete prostor sálů předem prohlédnout, kontaktujte pracovníky muzea na telefonu +420 371 430 633.

Kapacita velkého sálu je sto míst k sezení. Kapacita malého sálu cca 40 svatebčanů.

Pro svatby ve velkém sálu je vhodné nastupovat pravou stranou dvojramenného schodiště a opouštět sál levou stranou schodiště v případě následující svatby.

Hudební doprovod je zajištěn na elektronické klávesy. Možné je použít koncertní klavírní křídlo PETROF.

V případě zájmu o fotografování svatebčanů v interiérech muzea, je potřeba se domluvit s vedením muzea zejména vzhledem k prohlídkovému provozu a použití světel a blesku. Fotografování v interiérech zámku probíhá pod dohledem pracovníka muzea. Cena za 30 minut je 500 Kč.

Imobilní mohou použít vchod pro vozíčkáře, který je v úrovni povrchu nádvoří a na vnitřním schodišti použít schodolez. Toto je nutné domluvit předem s vedením muzea.

V malém sále je přísně zakázáný vstup na parkety s jehlovými podpatky nebo jinak okovenou obuví či holemi. Pohyb je vymezen dostatečně položeným kobercem.

Ve velkém sálu je zákaz opírání se o freskovou výzdobu. Přístup ke stěnám je vymezen stojnami s provázky.

Vstup zvířat je zakázán v celém objektu zámku i galerie.

IMG_5259 IMG_5250 IMG_5249

Kaple Povýšení svatého kříže.

IMG_5248 IMG_5246 IMG_5245

IMG_5244 IMG_5242 IMG_5281

IMG_5292 IMG_5305