Homepage

SVATBY

Na zámku jsou přes letní sezónu, kdy jsou již vnitřní prostory velkého sálu přirozeně vytemperovány pořádány svatební obřady.

V zimním období je nabízen k obřadu malý sál, který je celoročně temperován.

Objednání svateb a bližší informace na Správním odboru u vedoucí.

Kontakt: Alena Čáňová, 1. patro, č. dveří 122, tel. +420 371 430 560.

Cena za nájem sálu pro svatební obřad 2.000 Kč  (30 minut).

Oddávací hodiny: 10-14 hodin (poslední svatba od 13:30 hodin).

Vypsané termíny svateb na webu městského úřadu.

http://www.muhorazdovice.cz/muhd/user/Neprehlednete/TerminySvatebnichObradu.pdf

Nutné je předem domluvit případné vjezdy osobních automobilů na zámecké nádvoří a další organizační záležitosti a to

na Odboru správy Městského úřadu. Pracovníci muzea nejsou oprávněni udělovat výjimky.

Pokud si chcete prostor sálů předem prohlédnout, kontaktujte pracovníky muzea na telefonu +420 371 430 633.

Kapacita velkého sálu je sto míst k sezení. Kapacita malého sálu cca 40 svatebčanů.

Pro svatby ve velkém sálu je vhodné nastupovat pravou stranou dvojramenného schodiště a opouštět sál levou stranou schodiště v případě následující svatby.

Hudební doprovod je zajištěn na elektronické klávesy. Možné je použít koncertní klavírní křídlo PETROF.

V případě zájmu o fotografování svatebčanů v interiérech muzea, je třeba se domluvit s vedením muzea zejména vzhledem k prohlídkovému provozu a použití světel a blesku. Fotografování v interiérech zámku probíhá pod dohledem pracovníka muzea. Cena 30 minut za 500 Kč.

Pro imobilní je možnost použít vchod pro vozíčkáře, který je v úrovni povrchu nádvoří a po přímém, vnitřním schodišti použít schodolez.

Nutné domluvit předem s vedením muzea.

Do malého sálu je přísně zakázaný vstup s jehlovými podpatky nebo jinak okovenou obuví na parkety. Pohyb je vymezen dostatečně položeným kobercem.

Ve velkém sálu je zákaz opírání se o freskovou výzdobu. Přístup ke stěnám je vymezen stojnami s provázky.

Vstup zvířat je zakázán v celém objektu zámku i galerie.

IMG_5259 IMG_5250 IMG_5249

IMG_5248 IMG_5246 IMG_5245

IMG_5244 IMG_5242 IMG_5281

IMG_5292 IMG_5305