Homepage

SVATBY

Na zámku jsou přes letní sezónu, kdy jsou již vnitřní prostory velkého sálu přirozeně vytemperovány pořádány svatební obřady.

Po předchozí vzájemné domluvě lze ale zajistit svatební obřad ve velkém sálu i v zimním období.

V zimním období je nabízen k obřadu malý sál, který je celoročně temperován.

 

Objednání svateb a bližší informace u vedoucí Správního odboru Městského úřadu.

Kontakt: Alena Čáňová, 1. patro, č. dveří 122, tel. +420 371 430 560

Cena za nájem sálu pro svatební obřad 2.000 Kč  (30 minut).

Oddávací hodiny: 10-14 hodin (poslední svatba od 13:30 hodin).

Vypsané termíny svateb jsou uveřejňovány na webu Městského úřadu.

http://www.muhorazdovice.cz/muhd/user/Neprehlednete/TerminySvatebnichObradu.pdf

Nutné je předem domluvit případné vjezdy osobních automobilů na zámecké nádvoří a další organizační záležitosti a to

na Odboru správy Městského úřadu. Pracovníci muzea nejsou oprávněni udělovat výjimky pro vjezd vozidel na nádvoří.

Pokud si chcete prostor sálů předem prohlédnout, kontaktujte pracovníky muzea na telefonu +420 371 430 633.

Kapacita velkého sálu je sto míst k sezení. Kapacita malého sálu ca 40 svatebčanů.

Pro svatby ve velkém sálu je vhodné nastupovat pravou stranou dvojramenného schodiště a opouštět sál levou stranou schodiště v případě následující svatby.

Hudební doprovod je zajištěn na elektronické klávesy. Možné je použít koncertní klavírní křídlo PETROF.

V případě zájmu o fotografování svatebčanů v interiérech muzea, je potřeba se domluvit s vedením muzea zejména vzhledem k prohlídkovému provozu a použití světel a blesku. Fotografování v interiérech zámku probíhá pod dohledem pracovníka muzea. Cena za 30 minut je 500 Kč.

Pro imobilní je možnost použít vchod pro vozíčkáře, který je v úrovni povrchu nádvoří a po přímém, vnitřním schodišti použít schodolez.

Nutné domluvit předem s vedením muzea.

Do malého sálu je přísně zakázaný vstup s jehlovými podpatky nebo jinak okovenou obuví na parkety. Pohyb je vymezen dostatečně položeným kobercem.

Ve velkém sálu je zákaz opírání se o freskovou výzdobu. Přístup ke stěnám je vymezen stojnami s provázky.

Vstup zvířat je zakázán v celém objektu zámku i galerie.

IMG_5259 IMG_5250 IMG_5249

Kaple Povýšení svatého kříže.

IMG_5248 IMG_5246 IMG_5245

IMG_5244 IMG_5242 IMG_5281

IMG_5292 IMG_5305