Homepage

KNIHOVNA

Zde pro Vás bude zpřístupněn v roce 2020 on-line katalog knihovny muzea. Zápůjčka knih je prezenční a slouží především potřebám badatelů. Režim zápůjček podléhá badatelskému a knihovnímu řádu muzea.

Badatelský den je v pátek 9-16 hodin.

 

Kontakt

 

badatelský provoz

Mgr. Roman Vaněk      badatelna@muzeumhd.cz

Mgr. Adam Hanus       historik@muzeumhd.cz

Aleš Červený            cerveny@muzeumhd.cz

 

správa knihovny

Bc. Hana Bečvářová      ic@muzeumhd.cz   

V kopii zasílejte zároveň své dotazy také na obecný muzejní e-mail         

                              muzeum@muzeumhd.cz  

Pokud Vám e-mail s Vaším dotazem nepotvrdíme do dvou pracovních dnů, prosím, zavolejte nám na tel. +420 371 430 633.

Vyzýváme studenty, kteří zpracovali své bakalářské, diplomové nebo disertační práce se vztahem k Horažďovicku, aby se neostýchali a poskytli nám alespoň kopie jejich prací, které schraňujeme v muzea.

Jejich digitální kopie tak mohou být uloženy v digitálním archivu muzea a případné exempláře v knihovně.

Muzeum pořádá výstřižkovou službu z regionálního periodika Klatovský deník a vede ročníky Horažďovického obzoru.