Homepage

KNIHOVNA

Zápůjčky knih jsou prezenční a slouží především potřebám badatelů. Režim zápůjček podléhá badatelskému a knihovnímu řádu muzea.

Badatelský den je v středa 9-16 hodin, nebo podle domluvy.

Své dotazy a žádosti nám zasílejte prosím na ic@muzeumhd.cz a v kopii také na obecný muzejní e-mail muzeum@muzeumhd.cz. Pokud Vám nepřijde reakce do dvou pracovních dnů, prosím, zavolejte nám na tel. +420 371 430 633.

PROSBA
Vyzýváme studenty, kteří zpracovali své bakalářské, diplomové nebo disertační práce se vztahem k Horažďovicku, aby se neostýchali a poskytli nám alespoň kopie svých prací. Ukládáme je v muzeu jak v digitální formě (v digitálním archivu muzea), případné výtisky pak v knihovně.

Muzeum pořádá výstřižkovou službu z regionálního periodika Klatovský deník a vede ročníky Horažďovického obzoru.