Homepage

INFORMAČNÍ CENTRUM

PROSÍM HLASUJTE (PRO NÁS  🙂 ) V ANKETĚ
„ OBLÍBENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ROKU 2020“

ANKETA BUDE PROBÍHAT OD 21. 6. 2020 DO 31. 8. 2020

 

IC je otevřeno celoročně mimo pondělí v od 9:00 do 11:30 a od 12:00 do 16:00.

Můžete tu zakoupit mapy, pohlednice, publikace a suvenýry muzea i celého města. Je zde široká nabídka informačních materiálů o městě i okolí, letáky obcí a měst z regionu, a představují se tu partnerské město Heimberg ve Švýcarsku a přátelské město Regen v Bavorsku.

Městské informační centrum a galerie je pod správou Městského muzea Horažďovice, jehož zřizovatelem je město Horažďovice. Je certifikováno v rámci jednotné klasifikace turistických informačních center ČR.

 

V přilehlých prostorách se nacházejí bezplatně přístupná městská galerie, lapidárium a stálá expozice alpských minerálů Aleše Červeného „Diagnoza krystal“.

 

KONTAKTY

Městské muzeum Horažďovice
Turistické informační centrum
Mírové náměstí 11 – zámek
CZ  341 01   Horažďovice

tel. +420 371 430 634
e-mail: ic@muzeumhd.cz
skype: info Horazdovice

ferdová foto

Informují Vás Bc. Hana Bečvářová či Simona Sládková

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Partnerské město: Heimberg CH

Přátelské město: Regen DE

Místní akční skupina Pošumaví: MAS Pošumaví

Muzeum získalo certifikaci cyklisté vítáni.

Pro imobilní návštěvníky galerie je možné využít bezbariérovou toaletu v muzeu. Galerie, informační centrum s obchodem a expozice alpských minerálů jsou bezbariérové, vnitřní atrium s lapidáriem s dopomocí (dva schody) také.