Homepage

E-KATALOG

Zde pro Vás připravujeme v roce 2020 spuštění elektronického katalogu sbírkových předmětů muzea v programu Demus.

Tak si budete moci prohlédnout sbírky a bádat z pohodlí svého domova nebo pracoviště.

Nicméně stále se těšíme na Vaši osobní návštěvu a Vaše odborné texty a nové poznatky.

Zejména tak vyzýváme studenty, kteří zpracovali své bakalářské, diplomové nebo disertační práce se vztahem k Horažďovicku, aby se neostýchali a poskytli nám alespoň kopie jejich prací, které schraňujeme v muzeu.

Jejich digitální kopie tak mohou být uloženy v digitálním archivu muzea a případné exempláře v knihovně.

Muzeum pořádá výstřižkovou službu z regionálního periodika Klatovský deník a vede ročníky Horažďovického obzoru.