Homepage

Loutkové divadlo

LOUTKOVÉ DIVADLO v Městském muzeu Horažďovice

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v informačním centru v galerii

 • vstupenky je možné zakoupit v informačním centru v prostorách Městské galerie Horažďovice, Mírové nám. 11 – zámek v běžné pracovní době

úterýneděle 9:0011:30 a 12:0016:00 hod.

tel. číslo: +420 371 430 634, e-mail: ic@muzeumhd.cz

 • cena vstupenky 20 Kč na osobu
 • vstupenka je přenosná (přenosnost na jinou osobu, nikoli však na různá představení, např. zakoupená vstupenka na představení v ten den v 17:00 hodin není platná na představení v ten den v 18:00 ani na žádné další následující představení)
 • nově jsou zavedena dvě představení a to v 17:00 (max. kapacita k sezení 120 míst) a v 18:00 (maximální kapacita k sezení 120 míst). Na obě představení lze zakoupit lístky v předprodeji.
 • Zakoupené vstupenky v předprodeji, lze uplatnit nejpozději do 10 min před začátkem představení, následně budou uvolněny k prodeji
 • nerozprodané vstupenky v předprodeji na představení, budou-li zbývat, bude možné zakoupit v den představení ve vestibulu muzea od 16:30 a od 17:30, tj. 30 min. před každým představením
 • informaci o vyprodané kapacitě míst na jednotlivé pohádky budou zveřejňovány na webových stránkách prácheňských marionet a v NEWS na webu a facebooku Městského muzea a to v předchozí den představení
 • zakoupené vstupenky v předprodeji zaručují místo k sezení při vybraném loutkovém představení, ne však konkrétní sedadlo v sále
 • zakoupené vstupenky nelze vrátit ani stornovat.
  Peníze nevracíme!
 • vstupenky, které zakoupíte v předprodeji jsou označeny předtištěným datem a hodinou představení. Pokud bude toto datum a hodina ručně přepisována či jinak poškozena atd., je vstupenka neplatná.
 • vstupenky je nyní možné zakoupit v předstihu pouze na představení do  12. 2018.
  Od 2. 1. 2019 pak na všechna představení do konce divadelní sezóny roku 2019.

Komentovaná prohlídka městem 25. listopadu ve 14 hodin

Vážení, přijměte naše pozvání k poslední prohlídce města v tomto roce.

Mgr. Vaněk Vás bude očekávat na zámeckém nádvoří 25. listopadu ve 14 hodin. Vstupné 20 Kč dostupné v IC.

Komentovaná prohlídka po židovských památkách

Vážení, přijměte naše pozvání na poslední komentovanou prohlídku v tomto roce po židovských památkách Horažďovic. Pokud nebude panovat opravdu nepříznivé počasí sraz účastníků je na zámeckém nádvoří v neděli 2. prosince ve 14 hodin, vstupné 20 Kč. Provází a komentuje Mgr. Roman Vaněk. Prohlídkový okruh je na 60 min. Zastavení jsou po Stolpersteinech, u místa bývalé synagogy a nový židovských hřbitov na Loretě.

David Sládek: Do ulic

Srdečně zveme na vernisáž výstavy 3. listopadu 2018 v 16:30.

Výstava potrvá do 22. února 2019

.

Adam Hanus: Život v zázemí za 1. světové války

Přednáška Mgr. Adama Hanuse se uskuteční 26. října 2018 v 18.00 v divadelním sále Městského muzea.

Uctění památky obětí šoa

Vážení, přijměte pozvání na uctění památky židovských spoluobčanů odvlečených z jejich domovů z Horažďovicka do koncentračních táborů.

Položení květin a zapálení svíček se koná v místě posledního odjezdu transportu v Klatovech u pamětní desky na průmyslové škole na nábřeží Kapitána Jaroše.

Čištění „Kamenů Zmizelých“ Stolpersteine v Horažďovicích

Městské muzeum zve všechny, kdo chtějí uctít památku obětí šoa v Horažďovicích na obchůzku spojenou s čištěním Stolpersteine.

Na obchůzku se vydáme po skončení přednášky od muzea ca v 19 hodin.

Přednáška o generálovi Karlovi Lukasovi

Zveme do muzea na přednášku o generálu in memoriam Karlu Lukasovi.

Čest jeho památce!

 

Dobrodužství na řece Pacaya

Městské muzeum ve spolupráci s agenturou „Students for the Living Amazon“ připravila pro Vás dobrodružství v podobě přednášky.

Odplouváme z mola v muzeu  23. listopadu v 18 hodin až do daleké peruánské Amazónie.

Čím se u nás platilo?

Zveme na přednášku znalého numismatika, dlouholetého pracovníka krajského muzea v Českých Budějovicích PhDr. Jiřího Chvojky. S sebou si můžete přinést i své „poklady“ z domova k posouzení.

Krajina jako ementál

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

Podzimní vyjížďky budou po stopách těžby zlata severozápadně od Horažďovic.

Sraz v sobotu 6. října 2018 v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.

Tentokrát se vydáme po téměř zmizelých stopách těžby zlata mezi Pačejovem a Kovčínem.

Trasa tedy bude podobná jako 22. září, ale pokusím se ji obměnit, abychom nejeli dvakrát stejnou cestou.

Jelikož pojedeme přes samé malé obce, bude problém sehnat restauraci, kde bychom si mohli dát oběd. Tak si vezměte větší svačinu!

Trasa by měla mít něco kolem 4o km. Povrch bude jak asfaltový, tak nezpevněné polní a lesní cesty. Vhodné je horské a trekové kolo. Návrat bude v odpoledních hodinách.

Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983

                                                  cerveny@muzeumhd.cz

 

Loutkové divadlo

Divadelní sál muzea, vždy v 17 hodin.

Předprodej vstupenek v informačním centru v Městské galerii – Mírové náměstí 11. Vždy od úterý do neděle 9:00 – 11:30, 12:00 – 16:00.

Jednotná cena vstupného 20 Kč.

 

Komentovaná prohlídka Práchně

Zveme Vás na komentovanou prohlídku Práchně. 

Milým průvodcem Vám bude Mgr. Roman Vaněk.

V pondělí 1. 10. 2018 je od 9 do 16 hodin muzeum otevřené zdarma pro dříve narozené

První říjen byl ustanoven světovým dnem seniorů.

14. 12. 1990 Valné shromáždění OSN odhlasovalo založení „Mezinárodního dne seniorů“ (v doslovném překladu „starších lidí“) a poprvé byl tento svátek slaven 1. 10. 1991.

Muzeum tak chce dát najevo seniorům, že jsou vítanými návštěvníky, pro které má dveře otevřené v tento den zcela zdarma.

Senior (nad 65 let) se prokáže obsluze při pochybnostech svou občankou.

Krajina jako ementál

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

Podzimní vyjížďky budou po stopách těžby zlata severozápadně od Horažďovic.

Sraz v sobotu 22. září 2018 v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.

Tentokrát se vydáme po stopách těžby zlata mezi Kovčínem a Oselcemi.

Vyjedeme po silnici směrem na Třebomyslice, kde odbočíme na Horažďovickou Lhotu. Tam sjedeme na cestu do Jetenovic-žst. Pokračovat budeme přes Jetenovice a Maňovice do Olšan, odtud přes Milčice do Kovčína. Pozůstatky po těžbě zlata jsou tu na vrchu Vráž. Dále pojedeme na Nekvasovy, kde se těžilo Na Hůrce. Pak vyrazíme přes Chlumy k Oselcům. Zde jsou důlní pozůstatky v okolí kóty 628. Jihozápadně od Oselec si říká o prozkoumání vrch Kovětín, jehož název by mohl odkazovat na historickou těžbu.

Vracet se budeme přes Chanovice, Slatinu, Svéradice a Babín.

Jelikož důlních památek je v této oblasti více, stihneme 22. 9. navštívit tak dvě. Ostatní navštívíme při následujícím výletě 6.10.2018. Trasa tedy bude podobná, ale pokusím se ji obměnit, abychom nejeli dvakrát stejnou cestou.

Jelikož pojedeme přes samé malé obce, bude problém sehnat restauraci, kde bychom si mohli dát oběd. Tak si vezměte větší svačinu!

Trasa by měla mít něco přes 45 km. Povrch bude jak asfaltový, tak nezpevněné polní a lesní cesty. Vhodné je horské a trekové kolo. Návrat bude v odpoledních hodinách.

Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983

                                                  cerveny@muzeumhd.cz