Homepage

Koncerty festivalu O. Ševčíka v Městském muzeu

V pátek 7. 8. 2020 ve 20.00 můžete navštívit Komorní koncert v rámci festivalu Otakara Ševčíka ve Velkém sále.
Uslyšíte:

Smyčcový sextet G dur, op. 36 od J. Brahmse
a
Klavírní kvartet D dur, op. 23 od A. Dvořáka.

 

Hrají: Henry Flory, Eva Jamníková a Josef Špaček – housle
Karel Untermüller a Pavel Nikl – viola
Tomáš Jamník a Petra Malíšková – violoncello
Stanislav Gallin – klavír

V sobotu 8. 8. 2020 v 9.30 zazní ve Velkém sále Ranní koncert
dětí ze Školičky Otakárek pod vedením lektorů.

Následovat bude v 11.00 Piknikový koncert v zámecké zahradě Parkán.

Komentovaná výstava a vycházka

V pátek 10. července v 15 hodin máte jedinečnou příležitost navštívit výstavu „Hradiště Prácheň pohledem archeologie“ spolu a jejím autorem, archeologem Martinem Ptákem. Akci pořádá muzeum Horažďovice ve spolupráci s archeologickým ústavem Jihočeské univerzity České Budějovice.

Následovat bude společná komentovaná vycházka na Prácheň.

PAMÁTKA ROKU 2019

Ve čtvrtek 18. června proběhne slavnostní vyhodnocení soutěže Památka roku 2019, ve které vyhrálo v krajském kole naše město první místo v katagorii malých projektů.
Vše můžete sledovat v 10.00  on-line.

ZPÁTKY V HORAŽĎOVICÍCH

Po letech se vrací do Horažďovic výtvarník Jindřich Krátký se svými díly z posledních let.
Vernisáž výstavy v rámci zahájení sezóny v sobotu 20. června 2020 v 16 hodin.

PROGRAMY PRO LÉTO 2020

Nejen nové výstavy si na léto připravilo v tomto roce Městské muzeum Horažďovice pro své návštěvníky. Nachystali jsme i rozšířenou nabídku letních programů, které můžete po předchozím přihlášení využít. Ativity jsou vhodné pro všechny od cca čtyř do sta roků, naši lektoři mohou činnost přizpůsobit podle konkrétních potřeb skupiny.
Přijďte, určitě nebudete litovat!

LETNÍ SEZÓNA V MĚSTSKÉM MUZEU

Muzeum bylo letos sice dlouho uzavřené pro veřejnost, naše činnost však ani v takových situacích neustává. Ani epidemie nezrušila povinnost pečovat o muzejní sbírku, probíhá dlouho odkládaná katalogizace cenného sbírkového fondu, konzervace předmětů a evidence nových přírůstků. Rovněž se připravujeme na letní turistickou sezónu, abychom mohli beze studu předvést zámek a muzeum místním i přespolním návštěvníkům. Dali jsme si za cíl zaplnit prostory bývalé stálé expozice historie města rozebrané v roce 2018. Ve vyprázdněných prostorách muzea připravujeme na léto hned tři výstavy: archeologickou, národopisnou a galerijní:
Výstava „Hradiště Prácheň pohledem archeologie“ představí dílčí výsledky archeologických výzkumů na významném raně středověkém hradišti Prácheň u Horažďovic. Pozornost bude věnována též pravěkému osídlení této lokality a vrcholně středověkému hradu. Pro tuto výstavu se podařilo získat artefakty, které dosud nebyly veřejně prezentovány. Celá řada z nich pochází z nejnovějších výzkumů z let 2016 a 2018.

Výstava „Od Šillera po Hampla“ seznámí návštěvníky s živobytím místních perníkářů od 17. do poč. 20. století. Představena zde bude část národopisného bohatství horažďovické muzejní sbírky a některé badatelské výsledky pracovníků muzea.

Nejrozsáhlejší výstavou bude instalace „Obrazy Horažďovic, ikonografie města od 16. století do současnosti.“ Do přípravy této výstavy se zapojilo mnoho vědeckých institucí, muzeí, galerií i soukromých sběratelů. Zapůjčili jsme obrazy z muzeí v Klatovech, Sušici, Blovicích, Strakonicích, Písku, Litoměřicích, Jihlavě, ze strahovského Památníku národního písemnictví, ze Západočeské galerie v Plzni, nebo z rozsáhlé sbírky výtvarného umění České spořitelny. Podstatná část výtvarných děl, která se pro výstavu podařilo zajistit, dosud nebyla v Horažďovicích k vidění. Dobrou zprávou rovněž je, že na přípravu této výstavy jsme získali štědrou dotaci Ministerstva kultury ČR.
Provoz muzea byl zahájen v souladu s dlouhodobým předpokladem 30. 5. Vzhledem k zákazu hromadných jsme v tento den upustili od slavnostního zahájení sezóny. Přesto věříme, že naše letní výstavy budou stát za to a přijdete se na ně v hojném počtu podívat.
PhDr. Zdeněk Polanský

PROVOZ GALERIE OBNOVEN

Od úterý 12. května otevřeno v běžných otevíracích hodinách.
Galerie a výstava alpských minerálů Diagnóza krystal denně kromě pondělí 9.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00

PRVNÍ DEN SLUŽEBNÍ CESTY

Náš „kolega“ Canon Prima ZOOM vyráží na svou – již dříve avizovanou – služební cestu. Držte nám i jemu palce, aby navštívil zajímavá místa a v pořádku se vrátil.

… INFORMAČNÍ CENTRUM JE OPĚT OTEVŘENO …

V SOULADU S OPATŘENÍM VLÁDY ZE DNE 23. DUBNA 2020

OD ÚTERÝ 28. DUBNA

Těšíme se na vaši návštěvu.

MÍSTO, KTERÉ MÁM RÁD

Nový projekt Městského muzea Horažďovice je fotograficko-sociálně-topografický experiment, který jako by byl připraven přesně pro dnešní dobu: Motivuje k výletu do přírody, přičemž se ho účastní vždy dva lidé. Navíc – při dodržení pravidel všemi zúčastněnými – bude zakončen výstavou zajímavých a možná dosud neobjevených českých turistických cílů.

 

Hlavním aktérem je 20 let starý kompaktní fotoaparát Canon Prima ZOOM 85N. Přišel k nám v roce 2001 a byl využíván, dokud se nezačalo pracovat s digitálem. Od té doby jen smutně ležel ve skříni, až přišel nápad vyslat ho na poslední služební cestu.

Princip experimentu je podobný hře „Pošli to dál“. Fotoaparát s černobílým filmem (a informačním dopisem, notýskem, tužkou a návratovou adresou) bude předáván s jediným pokynem: Vezmi někoho na místo, které máš rád, nechej se tam vyfotit a předej (po vypsání údajů do notýsku) fotoaparát fotografovi. Ten nechť postupuje stejně. Každý má – pro jistotu – dva pokusy, takže posledního – 18. fotografa – prosíme o vrácení fotoaparátu. Výběr lokality záleží na citu každého. Mělo by to být v přírodě, na místě ke kterému má focený osobní vztah. Je jedno, zda to bude louka, les, skála, kopec, strom, řeka nebo třeba lom.

 

My necháme na závěr film vyvolat a (snad – pokud to trochu půjde) vyrobit fotografie. Podle údajů v notýsku vytvoříme mapu s časovými i místními informacemi o putování našeho Canonu. Následovat by měla výstava s názvem „Místo, které mám rád“ v prostorách Městské galerie Horažďovice, kde bude vystaveno 18 snímků společně se zmíněnou mapou. Na vernisáž pak chceme pozvat všechny v projektu zapojené. Jim bude samozřejmě patřit velký dík za to, že se s námi podělí o místa, která mají rádi, a pomohou tak vytvořit nabídku zajisté zajímavých cílů. Zároveň tím dají ještě jednu příležitost starému nepoužívanému fotoaparátu Canon.

Autorem projektu je Aleš Červený

 

VÝZVA MUZEA

Horažďovice od Lorety
kolorovaná kresba města Horažďovic z roku 1860 od Matznera

Městské muzeum připravuje na letošní letní sezónu výstavu
Obrazy Horažďovic, ikonografie města od 16. století do současnosti.

Návštěvníkům nabídneme různé vizualizace našeho města – veduty, obrazy či grafiky historických i současných autorů. Prozatím jsme shromáždili 258 maleb, kreseb, grafických listů, či knižních ilustrací od 34 různých autorů. Mezi nejčastěji zobrazované architektonické dominanty města patří Červená brána, tu máme zatím zachycenou více než dvacetkrát. Zámek máme na 26 zobrazeních a vůbec nejčastěji ztvárňovanou budovou je kostel svatých Petra a Pavla, který se nachází na 54 různých dílech. 

Samozřejmě nebudeme prezentovat vše, nicméně naším cílem je shromáždit pokud možno všechna dostupná zobrazení Horažďovic, aby mohla vzniknout unikátní databáze výtvarných děl, která bude mít nesmírnou badatelskou hodnotu.

Proto prosíme všechny, kteří vlastní nějaký obrázek, malbu či jiné zobrazení Horažďovic (nebo o někom takovém vědí – třeba o babičce), aby kontaktovali muzeum. A nemusí to být jen obraz, zajímaly by nás třeba i malby na talířku nebo skleničce…

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY

Městské muzeum Vás všechny srdečně zve na
Slavnostní představení knihy Horažďovice v raném novověku.
Knihu budou prezentovat autoři
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. a MgA. Jindřich Šlechta.
Na místě ji bude možné koupit a nechat podepsat, nebo získat autogramy do již dříve zakoupených výtisků.

HORAŽĎOVICKÉ PROMĚNY

Městská galerie srdečně zve na vernisáž výstavy
fotografií a fotografických koláží studenta SŠ Horažďovice L. Hasoně
dne 22. února 2020 v 16:30.
Výstava potrvá do 26. dubna 2020.

Loutková představení – pozor na změny v březnu!

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK v informačním centru v zámku
vstupenky je možné zakoupit v informačním centru v prostorách Městské galerie Horažďovice, Mírové nám. 11 – zámek v běžné pracovní době
úterý neděle 9:00 11:30 a 12:00 16:00 hod.
tel. číslo: +420 371 430 634, e-mail: ic@muzeumhd.cz

Cena jedné vstupenky 30 Kč.

Za krystaly na Mont Blanc

Přednáška Aleše Červeného o jeho výpravách za alpskými minerály spojená se znovuotevřením trvalé expozice alpských minerálů v galerii muzea.