Homepage

KRAJINA JAKO EMENTÁL

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

Druhá podzimní vyjížďka nás zavede k bývalému zlatému dolu Jakub u Kasejovic.

V sobotu 14. října 2017 sraz v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.

 Vydáme se po stopách těžby zlata do Kasejovic. Tentokrát vyjedeme rovnou od horažďovického nádraží. Pojedeme po silnici přes Babín, na Svéradice, Chanovice, Bezděkov, Nezdřev, Řesanice do Polánky. V Polánce u křížku odbočíme doleva na polní cestu k parkovišti u bývalého rekreačního areálu, čímž se vyhneme frekventované hlavní silnici na Nepomuk. Lesní cestou dojedeme k bývalému dolu Jakub. Zde si prohlédneme pozůstatky po těžbě a pohovoříme o historii zdejšího hornictví. Zájemci si mohou vzít kladívko a lupu, protože na haldě je možné sbírat minerály, včetně ojedinělých mikroskopických vzorků zlata. Zájemci o nevšední zážitek budou moci navštívit úsek odvodňovací štoly (jen pro otrlé). Jelikož v přední části štoly je nad kolena vody a rybářské holiny se těžko vozí na kole, doporučuji sandály nebo jiné boty do vody (bude dost chladná!). Pod zem je dále nutná baterka „čelovka“, přilba (stačí cyklo) a kalhoty, které půjdou vyhrnout výrazně nad kolena. Zpět pojedeme přes Kasejovice, kde si dojdeme na pozdní oběd. Vracet se budeme přes Chanovice na Dobrotice, Holkovice, Velký Bor a odtud přes Horažďovickou Lhotu a Třebomyslice zpět do HD.

Trasa by měla mít něco přes 50 km. Povrch bude většinou asfaltový, jen občas polní a lesní cesty. Vhodné je horské a trekové kolo. Návrat bude v odpoledních hodinách.

Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983,  cerveny@muzeumhd.cz

                                                

 

 

Pátrání po našich předcích v 1. světové válce

Přednáška historika Vojenského historického ústavu v Praze Mgr. Tomáše Kykala se uskuteční v rámci přednáškového cyklu „Konec války a život v nové republice“.

4. října 2017 v 10.00 v divadelním sále Městského muzea.

 

Roman Vaněk: Školské sestry de Notre Dame a Horažďovice

15. září 2017 v 18.00 v divadelním sále Městského muzea Horažďovice.

Procházka po židovských památkách Horažďovic

Dne 10. září 2017 ve 14:00.

Sraz účastníků na velkém zámeckém nádvoří.

Zakoupení vstupenky v Městské galerii Horažďovice.
Cena 20 Kč za osobu, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Den židovských památek

Židovská obec v Praze ve spolupráci s dalšími partnery pořádá v neděli 13. 8. akci „Den židovských památek“ ve které zpřístupňujeme rekonstruované nebo i málo známé židovské památky.
Bližší informace o Dni židovských památek a objektech, které jsou do této akce zapojeny naleznete na webu https://sites.google.com/site/denzidovskychpamatek/

KRAJINA JAKO EMENTÁL

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

První podzimní vyjížďka nás zavede do míst, kde se těžilo stříbro a zlato.

(V podstatě se pokusíme realizovat výlet, který nám již dvakrát zhatilo počasí)

V sobotu 23. září 2017 sraz v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.

 Vydáme se po stopách těžby stříbrné rudy do Hor Matky Boží. Vyjíždět budeme z Kolince, kam se část „pelotonu“ přesune vlakem (odjíždí 9:16), část pojede dodávkou s károu, na které přepravíme kola. Z Kolince vyrazíme přes Ujčín k Werichově vile u Velhartic. Tady kdysi stávala stříbrná huť a my si zde povíme o technologii zpracování stříbrné rudy. Pokračovat budeme přes Drouhavec na Hory M. Boží, kde si projdeme naučnou stezku a prohlédneme pozůstatky důlní činnosti na vrchu Křížovka a Kalvárie. Pak vyjedeme přes Mokrosuky a Kašovice do Hrádku u Sušice. Zde si dojdeme do zámku na oběd. Posilněni vyrazíme přes Tedražice k Lipové Lhotě, kde se seznámíme s historií zdejší těžby uranu. Odtud sjedeme do Budětic a budeme pokračovat ve směru Vlkonice, Černíč, Hradešice, Týnec a Horažďovice.

Trasa by měla mít kolem 40 km. Povrch bude většinou asfaltový, i když někde je značně rozbitý. Vhodné je horské, trekové, ale může být i silniční kolo. Návrat bude v odpoledních hodinách.

Následující vyjížďka by se měla konat 14. října, ale zatím je ve stadiu příprav.

Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.

 

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983

cerveny@muzeumhd.cz

Roman Vaněk: Komentovaná prohlídka města

Dne 2. července 2017 ve 14.00.

Jaroslav Blahoš: Medicína v obrazech starých mistrů

Přednáška Prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. proběhne dne 10 . června v 18.00 v divadelním sále.

 

Karel Kašák: Archeologický průzkum Horažďovického náměstí

Přednáška Mrg. Karla Kašáka se uskuteční v pátek 9. června 2017 v 18.00 v divadelním sále.

Zahájení sezóny muzea

Městské muzeum Horažďovice Vás srdečně zve na slavnostní zahájení nové sezóny.

Těšíme se na Vaši účast v sobotu 3. 6. 2017 v 16.00 hodin ve velkém sále Městského muzea Horažďovice.

Zahajovací výstava bude věnována „Archeologie třicetileté války v západních Čechách“.

V prostorách galerie jsme pro Vás při této příležitosti připravili výstavu autorských prací sušického rodáka, výtvarníka Ludvíka Kováře, který vyučuje grafický design na místní střední škole. Výstava Kovářovy tvorby potrvá do 31. srpna 2017.

 

Muzejní noc

Děkujeme za skvělou účast – téměř 300 návštěvníků, děkujeme také všem účinkujícím a už se těšíme na „Muzejní noc 2018“.

Fotografie z muzejní noci naleznete na našem facebooku https://cs-cz.facebook.com/MuzeumvZamku/

 

Muzejní noc

V sobotu 27. května zve Městské muzeum statečné návštěvníky do zešeřelých prostor zámku. Čekají na vás netradiční prohlídky v kreativním provedení divadelního spolku TYJÁTR. V podzámčí oživnou tradiční řemesla z Pošumaví.

První prohlídka se uskuteční ve 20.00 a další budou následovat vždy v celou hodinu až do 23.00. Vstupné zdarma.

Těšit se můžete i na drobné občerstvení, které zajistí kavárna Černý kafe.

Krajina jako ementál

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

Druhá jarní vyjížďka nám představí tzv. „Sněžné jámy“, tajemné doklady těžby zlata na vrchu Křemelná u Hartmanic.

V sobotu 20. května 2017 sraz v 9.00 u nádraží v Horažďovicích. V 9.16 odjíždí vlak do Sušice, kterým někteří z nás pojedou. Zbytek se poveze dodávkou s károu, na které přepravíme kola. Vyrážet budeme z Dobré Vody směrem k rozcestníku u Malého Babylonu. Poblíž vrcholku Křemelné si prohlédneme Sněžné jámy a seznámíme se s technologií i historií zdejšího dolování zlata. Sjedeme ke Stodůlkám, kde se skrývá nejzajímavější důlní dílo nazývané Eiskeller. Pak vyšlápneme zpět k Babylónu, odbočíme na Malý Radkov, Velký Radkov, Radešov. Odtud to střihneme po silnici do Annína, dále na Rajsko, Nové Městečko a Dlouhou Ves. Zde se napojíme na Otavskou cyklostezku, po které se přes Sušici vracíme do Horažďovic. Na oběd si zajdeme někde po cestě, možností je dost.

Trasa by měla mít kolem 40 km. Povrch bude většinou rozbitý asfalt nebo polní/ lesní cesta. Vhodné je horské nebo trekové kolo. Návrat v odpoledních hodinách.

Za stav kola, bezpečnostní prvky a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám. Zájemci o návštěvu podzemí musí mít přilbu (stačí cyklo) a baterku čelovku.

 

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983

cerveny@muzeumhd.cz

Josef Chalupný: Konec II. světové války na Horažďovicku

Přednáška se uskuteční v pátek 19. 5. 2017. Divadelní sál v 18.00.

Roman Vaněk: Komentovaná prohlídka města

Dne 30. dubna 2017 ve 14:00.

Sraz účastníků na velkém zámeckém nádvoří.