aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech

Při druhé letošní podzimní vyjížďce se vydáme po stopách těžby uranu na vrch Želenov u Damětic.

Sraz je v sobotu 5. října9.00 u nádraží v Horažďovicích.

Pojedeme přes Svaté Pole polní cestou do Veřechova, odtud do Kalenic, Kejnic a Damětic, kde si na vrchu Želenov prohlédneme stopy po těžbě uranu. Povíme si o historii zdejší těžby a zájemci si mohou najít vzorky uranových slíd (uranocircit). Pak pojedeme do Frymburka, kde si prohlédneme torzo tvrze. Na oběd si dojdeme v Nezamyslicích. Vracet se budeme přes Kejnice a Boubín, nebo můžeme zvolit delší trasu přes Žichovice.

Předpokládaná délka trasy je mezi 30 – 40 km. Povrch bude jak asfaltový, tak nezpevněné polní a lesní cesty. Vhodné je horské nebo trekové kolo. Návrat v odpoledních hodinách.

Za stav kola, bezpečnostní prvky a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.

Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983

cerveny@muzeumhd.cz