V rámci Dnů evropského dědictví se můžete 17. září 2021 odpoledne seznámit v horažďovickém muzeu s nejrůznějšími řemeslnými technikami z Pošumaví. Podle věku či zaměření vašich dětí si budete moci vybrat, všechno bude možné si vyzkoušet „na vlastní ruce“ pod dohledem zkušených lektorů.
Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech. Každoročně se v měsíci září otevírají veřejnosti brány památek, budov, objektů a prostor, a nabízejí hlubší seznámení s historií.
 

Stejně jako v minulém roce se i letos zapojí naše muzeum s programem nazvaným „Den se starými řemesly“, nabídka řemesel ovšem totožná není, může tedy zaujmout i ty, kdo tu byli vloni. Přijďte v pátek 17. října odpoledne (dopoledne je věnováno školám). Váš termín si můžete případně předem zarezervovat na tel. čísle 371 430 634.