Homepage

MUZEUM A INFORMAČNÍ CENTRUM UZAVŘENO

Dne 9. 4. od 9.00 do 13.00 bude z důvodu údržby pokladního systému  Městské muzeum a informační centrum Horažďovice uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

OTEVÍRACÍ DOBA O VELIKONOCÍCH

UPOZORNĚNÍ NA ÚPRAVU ČASŮ PROHLÍDEK

Z důvodu objednaných prohlídek budou ve středu 6. září prohlídky zámku v těchto časech:
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30 a 15.30.
(Prohlídka ve 12.30 je posunuta na 12.00).

Z důvodu svatby budou v sobotu 9. září prohlídky zámku v těchto časech:
9.00, 10.00, 11.00, 13.30, 14.30 a 15.30.
Prohlídka ve 12.30 je zrušena, prohlídka v 13.30 může být mírně opožděná

Z důvodu konání koncertu bude v neděli 10. září prohlídka zámku od 15.30 omezena do max. 16.45 hodin.

VŠEM PŘÍZNIVCŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM MUZEA

PŘEJEME DO ROKU 2023
pevné zdraví, mír, pohodu a klid,

a také mnoho bohatých kulturních zážitků

pracovníci Městského muzea v Horažďovicích

PhDr. Zdeněk Polanský
PhDr. Adam Hanus
Aleš Červený
Ivana Kourová
Simona Sládková

VE SVÁTKY MÁME OTEVŘENO!

Upozorňujeme, že ve státní svátky 28. září, 28. října i 17. listopadu jsou naše Informační centrum i muzejní expozice otevřené. Přijďte se k nám podívat během naší standardní provozní doby 9.00 až 16.00 hodin. Budeme se na váš a vaši návštěvu těšit.


ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY

Upozorňujeme na úpravu provozní doby – v měsících lednu a únoru budeme v Městském muzeu od pondělí do pátku. Prácheňské marionety a interaktivní dílna jsou otevřeny jen pro předem objednané skupiny.
V informačním centru vás obsloužíme ve všední dny od 9 do 16 hodin po zazvonění na zvonek v rohu nádvoří (případně po zavolání na tel. číslo 371 430 633).

* * * * * * * * * * PF 2022 * * * * * * * * * *

Těšíme na Vás – na naše milé návštěvníky.
Vy se můžete těšit na to, co nového
(či krásného starého)
u nás uvidíte.

Všem vám (i nám) přejem hlavně zdraví, pohodu, lásku a klid.
Ale na prvním místě přeci jen to zdraví…

tým pracovníků Městského muzea Horažďovice

 

 

 

RECENZE NOVÉ KNIHY

V těchto dnech vychází nová kniha, na kterou bychom vás chtěli upozornit. Jedná se o knihu

Albert ze Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.  

recenze knihy

   Šternberkové, páni erbu zlaté osmicípé hvězdy v modrém poli, významně utvářeli dějinné události v Zemích Koruny české i za jejich hranicemi jako např. Zdeslav z Divišova – stavebník hradu Český Šternberk (rodové sídlo od poloviny 13. století, s výjimkou let 1712 -1841 a časů obou totalitních režimů 20. století, do současnosti), Zdeněk Konopištský ze Šternberka – mimořádný mocenský protihráč krále Jiřího z Poděbrad, Kašpar ze Šternberka – spoluzakladatel Národního muzea v Praze, Zdeněk Sternberg (+19. 1. 2021) – peripetie, které prožil v 50. letech, byly částečným motivem filmu Černí baroni režiséra Zdenka Sirového. Výše zmíněným i dalším členům rodu, rozděleného do dvou linií – české a moravské, byla v minulosti věnována značná pozornost (nejen) historiků. Stále však existovala mezera, neboť dosud nikdo neprojevil hlubší odborný zájem o životní a společenské reálie Alberta ze Šternberka. Situace se však změnila. Byla vydána monografie s názvem Albert ze Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.  

   Prof. PhDr. David Papajík a PhDr. Tomáš Somer působí na Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývají se dějinami příslušníků středověké nobility. Jejich bibliografie je obsáhlá, ale příprava publikace o Albertovi ze Šternberka byla prvním týmovým projektem autorů – výsledkem je kniha značného rozsahu (428 str.). Dvanáct kapitol textu je rozděleno Papajík – Somer v poměru šest ku pěti (+ jedna kapitola byla psána společně). Základ tvoří pasáže věnované Albertovým třem církevním stolcům, včetně souvislostí týkajících se pomyslné společenské degradace pána erbu zlaté osmicípé hvězdy v modrém poli, neboť postupně zastával úřad biskupa ve Zvěříně, Litomyšli a arcibiskupa v Magdeburgu (zde pod tlakem ne zcela zřejmých vnějších okolností s vědomím císaře Karla IV. rezignoval a jmenováním od papeže Řehoře XI. se vrátil do biskupského úřadu v Litomyšli). Na pomyslnou osu dále navazuje důkladný rozbor jeho sociálních vazeb a majetkových poměrů týkajících se rodových i církevních statků v Čechách (panství Bechyně, Litomyšl) a na Moravě (panství Dědice, Količín, Odry, Račice, Šternberk, Veselí nad Moravou, Zlín) – množství prezentovaných ekonomických údajů dokazuje značnou odbornou erudici autorů. Obzvlášť informativně objevné jsou exkurzy do prostředí mocenských struktur císařského dvora, ve kterých je objektivně definováno významné společenské postavení Alberta ze Šternberka jako panovníkova rádce a diplomata. Nechybí ani přehled dochovaných pečetí přivěšených na významných listinách. Velký prostor je věnován biskupovu uměleckému mecenátu – popsány jsou jeho dvě stavební fundace – ve Šternberku (budova kláštera stojí dodnes) a v Tržku u Litomyšle (areál kláštera zcela zanikl). V přehledu movitých památek vynikají statě o Bibli (Jagellonská knihovna Krakov) i Pontifikálu Alberta ze Šternberka (Knihovna Královské kanonie premonstrátů Praha – Strahov) a zejména o dějezpytu Madony ze Šternberka (Arcidiecézní muzeum Olomouc). Nutné je ocenit objektivitu autorů, neboť přiznávají, že ani na základě moderních analýz nelze s jistotou určit, zda socha byla pořízena (jak se stále traduje) přímo biskupem Albertem. Závěr textu knihy, jejíž vizuální podoba je doplněna velkým množstvím černobílých i barevných fotografií architektonických staveb z několika evropských zemí a unikátních uměleckých děl, obsahuje souhrn poznatků týkajících se antropologického průzkumu ostatků Alberta ze Šternberka.

 Informativní hodnota publikace však dále není vyčerpána… V části, která následuje po hlavním textu, je užitečným bonusem precizně zpracovaný poznámkový aparát, početný seznam literatury a pečlivě sestavený přehled odborných institucí vlastnících ve svých sbírkových fondech příslušné písemné prameny, obohacený o edici vybraných listin i jejich jazykový rozbor. Nejdůležitějším se jeví obsáhlý itinerář Alberta ze Šternberka. Více než 200 položek pečlivě dokumentovaných příslušnými zdroji dokazuje obdivuhodnou biskupovu cestovní mobilitu a zároveň důkladnou badatelskou přípravu obou autorů, vždyť napsali mimořádně objevnou knihu o muži, který byl zároveň (arci)biskupem, zakladatelem a mecenášem, jakož i diplomatem císaře Karla IV.

David Papajík – Tomáš Somer: Albert ze Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.,
                ISBN: 978-80-7601-541, 428 str., 1.vyd.,
                Nakladatelství Vyšehrad, Praha v roce 2021

NOVÉ KNIHY V INFORMAČNÍM CENTRU

Dovolujeme si upozornit, že jsme nově naskladnili knihy, které můžete využít jako vhodný vánoční dárek, nebo si jimi obohatíte svou knihovnu.

PÁNI Z RÝZMBERKA, SKÁLY A ŠVIHOVA
Monografie, obšírně mapující historii jednoho významného českého rodu spjatého s Horažďovicemi, z pera význačného historika Jiřího Jánského. Pokračování této knihy vyjde krátce po Novém roce.

ŽIVOT JE SLADKÝ: Z historie cukrářského řemesla na Plzeňsku.

Více, než čtyřsetstránková kniha velkého formátu na krásném křídovém papíře obsahuje velké množství fotografií, dobových dokumentů, receptů, rad a informací a může být vítaným vánočním dárkem pro nadšené pekaře a cukráře – amatéry i profesionály.

VESELÉ VELIKONOCE

A KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH

i v dnešní trochu nestandardní době

přejí všichni pracovníci Městského muzea.

Kraslice s velmi výrazným a pracným prácheňským vzorem.

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

Kromě samotného Muzea, galerie a informačního centra Vám doporučujeme navštívit i další zajímavá místa v okolí.

MUZEUM A GALERIE JSOU UZAVŘENY

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou ČR je Městské muzeum spolu s městskou galerií až do odvolání pro veřejnost uzavřeno.

 

PF 2020

Vánoční klid a předvánoční otevírací doba v muzeu a galerii

Vážení návštěvníci,

Městské muzeum, galerie a informační turistické centrum v zámku budou od pondělí 16. 12. 2019 z provozních důvodů uzavřené. Muzeum a infocentrum se znovu pro veřejnost otevřou v sobotu 4. 1. 2020.

V pátek 20. 12. 2019 v 17.00 a 18.00 proběhne v divadelním sále muzea plánované loutkové představení – Vánoční pohádka.

Předprodej vstupenek na prosincová loutková představení je v infocentru možný pouze do neděle 15. 12. 2019. Děkujeme za pochopení.

Přejeme klidné Vánoce a v novém roce 2020 se těšíme na Vaši návštěvu.

Za kolektiv muzea PhDr. Zdeněk Polanský

Nové posezní v atriu galerie

Vážení návštěvníci, přijměte pozvání k novému posezení v atriu galerie.

Jsou Vám k dispozici stolky a křesílka, pro malé kulatý stolek se stoličkami v dětském koutku.