Homepage

ZÁMECKÁ KAPLE

Zámecká kaple vznikla při přestavbě zámku v roce 1680. Na stropě je vymalována freska s motivem Povýšení svatého Kříže z roku 1712. Latinský nápis na kříži „In hoc signo vinces“ znamená „V tomto znamení zvítězíš“.

IMG_8674

Oltář v zámecké kapli Povýšení svatého Kříže
Foto: Václav Šváb, 2016

Nejstarším vybavením kaple jsou tři řady lavic a dubové postranní skříňky oltáře s vyrytým vročením roku 1691 a šterberskou osmicípou hvězdou. Ostatní části oltáře s tryptichem a menzou jsou z poloviny 18. století. Ve vrcholu oltáře je hořící srdce.

 

Na menze je vyobrazen alianční znak Mansfeld-Fondi-Arnstein.

Mezi lety 1721‒1747 vlastnila horažďovické panství hraběnka Marie Eleonora Mansfeld (*1682 ‒ †1747), dcera rakouského diplomata, polního maršála a prezidenta dvorské válečné rady hraběte Jindřicha Františka Mansfeld, knížete Fondi (1640-1715). Jejím chotěm byl Karel František II. kníže Mansfeld (*1678 ‒ †1717). Později přešlo panství na jejich společného syna Jindřicha Pavla Františka II. knížete Mansfelda a Fondi (*1712 ‒ †1780). V roce 1755 panství získala knížata Löwenstein-Werheim a převedla ho pod administrativní správu statků Löwensteinů ve Wertheimu.

Znak prezentuje sloučení dvou identických erbů z důvodu sňatku Marie Eleonory Mansfeld a Karla Františka II. knížete Mansfelda. Erb hrabat z Mansfeldu tvoří čtvrcený štít. 1. a 4. pole jsou opět čtvrcené. Jejich první a čtvrtá čtvrtina je pětkrát dělená stříbrno-červeně (Querfurt). Ve druhé a třetí stříbrné čtvrtině je šest červených routů (Mansfeld); ve 2. černém poli je stříbrná orlice se zlatou zbrojí (Arnstein); ve 3. modrém poli zlatý korunovaný lev, přeložený kosým, dvěma řadami červeně a stříbrně šachovaným břevnem (Heldrungen).

 

Při vstupu do kaple je zazděn bisqvitový medailon, který je zmenšenou kopií originálního modrobíle glazovaného medailonu z fajánse, umístěného ve zdi kostela v Certaldu, kde je pochován Giovanni Boccacio, autor Dekameronu, který zde žil. (*16. 6. 1313 ‒ †21. 12. 1375).  

Autor: Andrea della Robbia, Florencie *20. 10. 1435 ‒ †4. 8. 1525

 

V roce 2016 byla zrenovována vížka zvoničky modřínovými šidely.

V roce 2018 byla do kaple osazena zrestaurovaná okna.

Na zámeckém nádvoří, přímo pod kaplí, byla zrenovována vrata se zdobným prvkem klasicistního slunce, která jsou ale v jádru barokní.