Homepage

ZÁMECKÁ KAPLE

Zámecká kaple

IMG_8674

Oltář v zámecké kapli Povýšení svatého Kříže

Foto: Václav Šváb, 2016

Zámecká kaple vznikla při přestavbě zámku v roce 1680. Na stropě je vymalována freska s motivem Povýšení svatého Kříže z roku 1712. Latinský nápis na kříži „In hoc signo vinces“ znamená „V tomto znamení zvítězíš“.

Nejstaršími částmi oltáře jsou dubové postranní skříňky s vyrytým vročením roku 1691 a šterberskou osmicípou hvězdou.

Stejně tak jsou staré i tři řady lavic. Ostatní části oltáře s tryptichem a menzou jsou z poloviny 18. století.

Na menze je alianční znak Mansfeld-Fondi-Arnstein.

Mezi lety 1721‒1747 vlastnila horažďovické panství hraběnka Marie Eleonora Mansfeld (*1682 ‒ †1747), dcera rakouského diplomata, polního maršála a prezidenta dvorské válečné rady hraběte Jindřicha Františka Mansfeld, knížete Fondi (1640-1715). Jejím chotěm byl Karel František II. kníže Mansfeld (*1678 ‒ †1717).

Později přešlo panství na jejich společného syna Jindřicha Pavla Františka II. knížete Mansfelda a Fondi (*1712 ‒ †1780).

V roce 1755 panství získala knížata Löwenstein-Werheim a převedla ho pod administrativní správu statků Löwensteinů ve Wertheimu.

Znak prezentuje sloučení dvou identických erbů z důvodu sňatku Marie Eleonory Mansfeld a Karla Františka II. knížete Mansfelda. Erb hrabat z Mansfeldu tvoří čtvrcený štít. 1. a 4. pole jsou opět čtvrcené. Jejich první a čtvrtá čtvrtina je pětkrát dělená stříbrno-červeně (Querfurt). Ve druhé a třetí stříbrné čtvrtině je šest červených routů (Mansfeld); ve 2. černém poli je stříbrná orlice se zlatou zbrojí (Arnstein); ve 3. modrém poli zlatý korunovaný lev, přeložený kosým, dvěma řadami červeně a stříbrně šachovaným břevnem (Heldrungen).

Při vstupu do kaple je zazděn bisqvitový medailon, který je zmenšenou kopií originálního modrobílého, glazovaného medailonu z fajánse, který je ve zdi v kostele v Certaldu. V tomto kostele je pochován Giovanni Boccacio, který v Certaldu žil. (*16. 6. 1313 ‒ †21. 12. 1375), autor „Il Decameron“.  

Autor: Andrea della Robbia

(Firenze/Florencie *20. 10. 1435 ‒ †4. 8. 1525 tamtéž).

Certaldo je obec, která se nachází na 40 km jihozápadně od Florencie. Městskou oblastí protéká řeka Elsa. Historické centrum města, horní město (Certaldo alto, Certaldo alta) leží na kopci, dolní město (Certaldo basso) leží dole u řeky a to přímo na trase Via Francigena, která pochází ze 17. století. Z dolního města vede lanovka do horní části města.                      Zdroj: Wikipedia

Ve vrcholu oltáře je hořící srdce.

V roce 2016 byla zrenovována vížka zvoničky modřínovými šidely.

V roce 2018 byly do kaple osazeny zrestaurovaná okna.

 

Pod kaplí byly zrenovovány vrata se zdobným prvkem klasicistního slunce, která jsou v jádru barokní.