Homepage

VELKÝ SÁL

Velký sál

IMG_9114IMG_9089

Foto: Václav Šváb, 2016

Velký sál slouží hudebním i pěveckým koncertům. V letním období je využívám i k svatebním obřadům.

Velký sál vznikl kolem roku 1680. Nosná konstrukce stropu je nesena dřevěnými ramenáty, na kterých jsou přitlučené dřevěné hranolky obalené zvířecí srstí. Mezi tyto hranolky je prohozena vrstva omítky o síle pouhých 5 cm. Nástropní freska měří 75 m2 a zachycuje bitvu husitů s vojsky císaře Zikmunda pod Vyšehradem v Praze 31. 10. 1420. V této bitvě byla císařská vojska poražena a na památku padlých čtyř předků nechal Václav Vojtěch ze Šternberka fresku vytvořit.

Fabion zdobí veduty šesti jihočeských měst. Vyobrazeny jsou Horažďovice (Horazdiowitz), Písek, Tábor, Hluboká nad Vltavou (Frauenberg), Zahájí (Zahen) a České Budějovice (Budeweis). Všechna města jsou zobrazena v době válek o rakouské dědictví za panování Marie Terezie v první polovině 18. století.

IMG_8661

Veduta Horažďovic z fabionu

Foto: Václav Šváb, 2016

Fresky na stěnách sálu zachycují výjevy z válek s Turky  v době panování Leopolda I. Je zobrazena bitva před Vídní z roku 1683, další náměty zobrazují žánrové výjevy ze života vojska v poli. Vidíme polní mší, porážku koní, okrádání mrtvých a péči markytánek. Námětem a zpracováním se jedná o unikátní freskovou výzdobu.