Homepage

ŠESTIPEDÁLOVÝ KLAVÍR

Šestipedálový klavír

Klavír byl vyroben v roce 1827 Adalbertem Stabernackem v Dobré Vodě u Březnice. č. p. 1. Výrobce piana, který pocházel z rodiny truhlářů a řezbářů, žil v letech 1789–1864. Vyučil se u Antona Waltra ve Vídni, který dodával nástroje i pro Wolfganga Amadea Mozarta. Jeden z Waltrových klavírů je dodnes k vidění v Mozartově muzeu v rakouském Salzburgu.

Adalbert (Vojtěch) Stabernack se oženil s Barbarou Nadelstätterovou z Vídně a měl dceru Josefu Barbaru.

V dnešní době známe pouze další dva klavíry Adalberta Stabernacka z roku 1817 a 1853. Náš nástroj z roku 1827 má rozsah F – kontra až fis ´´´´.

Funkce pedálů:

1. posun klaviatura doprava,
2. bufový ( na basové struny se přitiskne váleček obalený pergamenem)
3. dusítkový
4,5 moderátory , tzv. loutnový rejstřík,.
6. turecká muzika – buben, zvonky a bicí pražec se třemi laděnými strunami.

Datování je pod klávesovým rámem, doklad o vyučení výrobce ve Vídni je uvnitř nástroje. Klavír je unikátní a jediný, který se dochoval.

Restaurování nástroje dotoval Plzeňský kraj. Dřevěné části měl v péči restaurátor Jiří Stýblo a mechaniku s laděním Zdeněk Kocum.

Klavír byl zařazen do sbírek v roce 1947, kdy byl zakoupen od Národního pozemkového fondu z konfiskátu velkostatku Horažďovice za 2.200 Kč. Patřil rodině Kinských, která na zámku zejména v letním období bydlela.

Odkaz na rozhovor s klavíristkou na historické klávesové nástroje MgA. Petrou Matějovou, PhD.

https://vltava.rozhlas.cz/petra-matejova-hracka-na-historicke-klavesove-nastroje-5017164

Šestipedálový klavír  IMG_8794

Šestipedálový klavír z roku 1827                                                              Prostor pracovny hraběte Kinského ve věži