Homepage

PERLORODKY

Otavské perlorodky

Perlorodka říční potřebuje ke svému životu čistou vodu. V řece Otavě se vyskytovaly od pradávna. V roce 1594 byla v artikulích Děpolda Švihovského písemně  ustavena jejich ochrana před pytláky.

Na přelomu 18. a 19. století  založili tehdejší majitelé panství Rummerskirchové  umělý chov perlorodek v zámeckém náhonu. Násada byla přivezena z Holandska.

Lastury se při výlovech otevíraly speciálním nástrojem, zvaným klíč. Perla se vyjímala stříbrnou lžičkou, aby se dotykem ruky neztratil lesk.

Ve 20. století se kvalita vody v řece s rozvojem průmyslu rychle zhoršovala. Perlorodek ubývalo a poslední výlov byl v roce 1944. Po druhé světové válce byly perlorodky silným znečištěním řeky zcela vyhubeny.

 

Klíč k otevírání perlorodek, otavské perlorodky a perly                                                                                                                                                                    Klíč k otevírání perlorodek a stříbrná lžička na vyjmutí perly