Homepage

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA

Židé v Horažďovicích

Vitráž ze zbourané synagogy    Demnig_muzeum   Demnig_Ševčíkova Náhrobek_Halič

Vitráž okna ze zbourané synagogy

Gunter Demnig v expozici a při pokládání Stolpersteine v Horažďovicích 3. 8. 2016

Dřevěný náhrobek emigrantů z Haliče z roku 1915

Osídlení Židů v Horažďovicích je doloženo od třicetileté války. V roce 1684 byla postavena synagoga, založena škola. V průběhu 19. a 20. století se stali Židé hybnou silou průmyslu ve městě. Město jim tak vděčí za prosperitu a růst investic.

Druhá světová válka znamenala bohužel konec židovské komunity. Do koncentračních táborů bylo transportováno 118 osob včetně žen a malých dětí. Zpět se vrátilo pouze sedm přeživších. Synagoga byla v roce 1980 zbourána.

Vystaveny jsou zachované části vnitřního zařízení synagogy, listinné dokumenty po obětech koncentračních táborů a unikátní dřevěný náhrobek emigrantů z Haliče z roku 1915.

Každý rok probíhá 9. listopadu čištění Stolpersteine. V Klatovech, odkud odjížděly transporty s Židy na smrt do koncentračních táborů je uctěna 26. listopadu památka obětí u památné desky umístěné u vstupu do nynější Střední průmyslové školy na Nábřeží Kapitána Nálevky 362. V tento den roku 1942 odjel transport CD (650 osob) s většinou židovského obyvatelstva z Horažďovicka.

Predmety po obetech koncentracnich taboru
IMG_9043         IMG_9034

Postupná renovace náhrobků na židovském hřbitově na Loretě

Nový židovský hřbitov v Horažďovicích oprava a restaurování náhrobků v r. 2018

Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 300.000 Kč mohl v r. 2018 významně pokročit víceletý projekt záchranných prací na poškozených náhrobcích v areálu nového židovského hřbitova v Horažďovicích, který se nachází na vrchu „Loretě“ severně nad městem.

V kombinaci s finančními prostředky vlastníka, Federace židovských obcí v ČR, se v průběhu roku podařilo opravit a zrestaurovat 46 poškozených náhrobků. Mnohé z nich se nacházely ve velmi vážném havarijním stavu a z hlediska narušené statiky představovaly i značné nebezpečí pro návštěvníky hřbitova.   

V areálu hřbitova založeného počátkem 19. století jako náhrada za staré pohřebiště neznámého stáří (podle některých zpráv už z 15. století), situovaného do prostoru parkánu na východním okraji hrazeného města,

se na ploše 3 097 m2 dnes nachází 411 dochovaných náhrobků. Patří mezi ně i nevelký soubor náhrobků ze 17. století, který sem byl při formální likvidaci starého hřbitova v 70.‒80. letech minulého století převezen a tím zachráněn.   

Horažďovický židovský hřbitov lze vnímat jako jedno z nejdůležitějších židovských pohřebišť na Prácheňsku. Je to patrné mj. i z údajů, odkud pohřbení pocházeli. Horažďovice se v po-emancipační době, tj. v druhé polovině 19. století, staly centrální židovskou obcí v trojúhelníku Horažďovice, Rabí, Slatina.  

Přestože je tempo postupu záchranných prací limitováno nedostatkem finančních zdrojů, Federace židovských obcí hodlá v obnově hřbitovního areálu pokračovat. Po dokončení oprav náhrobků a ohradní zdi bude obnova zaměřena na hřbitovní domek č. p. 255, kde by v budoucnu měla vzniknout i expozice, připomínající historii místního židovského osídlení. Finanční pomoci Českoněmeckého fondu budoucnosti si vlastník objektu velmi váží a považuje ji za příkladnou v rámci celé ČR. Neméně významná je v tomto směru i dlouhodobá podpora města Horažďovice a dalších institucí a jednotlivců.

správce Mojmír Malý, Matana a. s., Praha