Homepage

LAPIDÁRIUM

20150731_200823

Ve vnitřním atriu galerie bylo podloubí uzpůsobeno jako lapidárium muzea.
Nejcenějším exponátem je originální plastika lva se štítkem s R, odkazující na rod Rummerskirchů (1800-1836). Jeho druh, který nesl na štítku iniciálu B, byl z původního místa osazení na vjezdové bráně do zámku bohužel odcizen. Oba lvíčci tak dávali počáteční písmena Bernarda Rummeskirchena.

V lapidáriu je možné vidět žulová deska ze štítu obecního ovčína z roku 1707.

Štít ovčína

V kovářské montáži zde stojí i korec, který dříve udával míru objemu. Na dně je otvor pro vysypání. Na obvodu je dodnes rozeznatelný znak města Horažďovice (dvě věže s ozubem) a (snad) písmeno „S“.

20160226_134654

K dalším kamenným artefaktům zde vystaveným patří závaží z věžních hodin, části portálů ze zámku nebo část podstavy ze zámecké kašny.